🇺🇸

Kuasai Frasa Inggeris amerika Biasa

Teknik yang cekap untuk mempelajari frasa paling popular dalam Inggeris amerika adalah berdasarkan ingatan otot dan teknik ulangan jarak. Berlatih menaip frasa ini secara kerap meningkatkan keupayaan mengingat kembali anda. Memperuntukkan 10 minit setiap hari untuk latihan ini membolehkan anda menguasai semua frasa penting dalam masa dua hingga tiga bulan sahaja.


Taip baris ini:

Mengapa mempelajari frasa yang paling popular dalam Inggeris amerika adalah penting

Mempelajari frasa yang paling biasa dalam Inggeris amerika pada tahap pemula (A1) merupakan langkah penting dalam pemerolehan bahasa atas beberapa sebab.

Asas yang kukuh untuk pembelajaran selanjutnya

Dengan menguasai frasa yang paling kerap digunakan, pada asasnya anda sedang mempelajari bahan binaan bahasa tersebut. Ini akan memudahkan anda memahami ayat dan perbualan yang lebih kompleks semasa anda maju dalam pengajian anda.

Komunikasi asas

Walaupun dengan perbendaharaan kata yang terhad, mengetahui frasa biasa membolehkan anda menyatakan keperluan asas, bertanya soalan mudah dan memahami jawapan yang jelas. Ini amat berguna jika anda melancong ke negara dengan Inggeris amerika sebagai bahasa utama atau berinteraksi dengan penutur Inggeris amerika.

Membantu dalam kefahaman

Dengan membiasakan diri anda dengan frasa biasa, anda akan lebih bersedia untuk memahami pertuturan dan penulisan Inggeris amerika. Ini boleh memudahkan anda mengikuti perbualan, membaca teks dan juga menonton filem atau rancangan televisyen dalam Inggeris amerika.

Membantu membina keyakinan

Mempelajari bahasa baharu boleh menjadi menakutkan, tetapi berjaya menggunakan dan memahami frasa biasa boleh memberikan rangsangan keyakinan yang sangat diperlukan. Ini boleh mendorong anda untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran bahasa anda.

Wawasan budaya

Banyak frasa biasa adalah unik untuk bahasa tertentu dan boleh memberikan pandangan tentang budaya dan adat resam penuturnya. Dengan mempelajari frasa ini, anda bukan sahaja meningkatkan kemahiran bahasa anda tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya.

Mempelajari frasa yang paling biasa dalam Inggeris amerika pada tahap pemula (A1) ialah langkah penting dalam pembelajaran bahasa. Ia menyediakan asas untuk pembelajaran lanjut, membolehkan komunikasi asas, membantu dalam pemahaman, membina keyakinan, dan menawarkan wawasan budaya.


Frasa Penting untuk Perbualan Harian (Inggeris amerika)

Hello, how are you? Hello, apa khabar?
Good morning. Selamat Pagi.
Good afternoon. Selamat petang.
Good evening. Selamat petang.
Good night. Selamat Malam.
Goodbye. selamat tinggal.
See you later. Jumpa lagi.
See you soon. Jumpa lagi.
See you tomorrow. Jumpa kamu esok.
Please. Tolonglah.
Thank you. Terima kasih.
You're welcome. Sama-sama.
Excuse me. Maafkan saya.
I'm sorry. Saya minta maaf.
No problem. Tiada masalah.
I need... Saya perlu...
I want... Saya mahu...
I have... Saya ada...
I don't have Saya tidak mempunyai
Do you have...? Adakah anda mempunyai...?
I think... Saya fikir...
I don't think... Saya tidak fikir...
I know... Saya tahu...
I don't know... saya tidak tahu...
I'm hungry. Saya lapar.
I'm thirsty. Saya dahaga.
I'm tired. Saya penat.
I'm sick. Saya sakit.
I'm fine, thank you. Saya sihat, terima kasih.
How do you feel? Bagaimana perasaan anda?
I feel good. Saya rasa baik.
I feel bad. Saya rasa bersalah.
Can I help you? Boleh saya tolong awak?
Can you help me? Boleh kamu bantu saya?
I don't understand. saya tak faham.
Could you repeat that, please? Bolehkah anda mengulanginya, sila?
What's your name? siapa nama awak?
My name is Alex Nama saya ialah Alex
Nice to meet you. Selamat berkenalan.
How old are you? Berapakah umur kamu?
I am 30 years old. Saya berumur 30 tahun.
Where are you from? awak dari mana?
I am from London Saya Berasal dari London
Do you speak English? Adakah anda bercakap bahasa Inggeris?
I speak a little English. Saya bercakap sedikit bahasa Inggeris.
I don't speak English well. Saya tidak pandai berbahasa Inggeris.
What do you do? Apa yang awak buat?
I am a student. Saya seorang pelajar.
I work as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru.
I like it. Saya sukakannya.
I don't like it. saya tak suka.
What's this? Apakah ini?
That's a book. Itu buku.
How much is this? Berapa harga ini?
It's too expensive. Ia terlalu mahal.
How are you doing? apa khabar?
I'm fine, thank you. And you? Saya sihat, terima kasih. Dan kamu?
I'm from London Saya dari London
Yes, I speak a little. Ya, saya bercakap sedikit.
I'm 30 years old. Saya berumur 30 tahun.
I'm a student. Saya seorang pelajar.
I work as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru.
It's a book. Ia sebuah buku.
Can you help me, please? Bolehkah awak menolong saya?
Yes, of course. Ya sudah tentu.
No, I'm sorry. I'm busy. Tidak, saya minta maaf. Saya sibuk.
Where is the bathroom? Di manakah bilik air?
It's over there. Itu di sana.
What time is it? Pukul berapa sekarang?
It's three o'clock. Dah pukul tiga.
Let's eat something. Jom makan sesuatu.
Do you want some coffee? Adakah anda mahu minum kopi?
Yes, please. Ya sila.
No, thank you. Tidak, terima kasih.
How much is it? Berapa harganya?
It's ten dollars. Ia adalah sepuluh dolar.
Can I pay by card? Bolehkah saya membayar dengan kad?
Sorry, only cash. Maaf, hanya wang tunai.
Excuse me, where's the nearest bank? Maaf, di manakah bank terdekat?
It's down the street on the left. Ia di sebelah kiri jalan.
Can you repeat that, please? Boleh ulang sekali lagi?
Could you speak slower, please? Bolehkah anda bercakap lebih perlahan, sila?
What does that mean? Apakah maksudnya?
How do you spell that? Bagaimana anda mengejanya?
Can I have a glass of water? Bolehkah saya mendapatkan segelas air?
Here you are. Di sini anda.
Thank you very much. Terima kasih banyak - banyak.
That's okay. Tak mengapa.
What's the weather like? Macam mana cuaca?
It's sunny. hari ni cerah.
It's raining. hari ni hujan.
What are you doing? awak buat apa?
I'm reading a book. Saya sedang membaca buku.
I'm watching TV. Saya menonton TV.
I'm going to the store. Saya akan pergi ke kedai.
Do you want to come? Adakah anda ingin datang?
Yes, I'd love to. Ya, saya suka.
No, I can't. Tidak, saya tidak boleh.
What did you do yesterday? Apa yang awak buat semalam?
I went to the beach. Saya pergi ke pantai.
I stayed home. Saya tinggal di rumah.
When is your birthday? Bilakah hari lahir anda?
It's on July 4th. Ia pada 4 Julai.
Can you drive? Bolehkah anda memandu?
Yes, I have a driver's license. Ya, saya mempunyai lesen memandu.
No, I can't drive. Tidak, saya tidak boleh memandu.
I'm learning to drive. Saya sedang belajar memandu.
Where did you learn English? Di manakah awak belajar Bahasa Inggeris?
I learned it at school. Saya belajar di sekolah.
I'm learning it online. Saya belajar dalam talian.
What's your favorite food? Apakah makanan kegemaran awak?
I love pizza. Saya suka pizza.
I don't like fish. Saya tidak suka ikan.
Have you ever been to London? Adakah anda pernah ke London?
Yes, I visited last year. Ya, saya melawat tahun lepas.
No, but I'd like to go. Tidak, tetapi saya ingin pergi.
I'm going to bed. Saya akan tidur.
Sleep well. tidur lena.
Have a good day. Selamat hari raya.
Take care. Jaga diri.
What's your phone number? Apakah nombor telefon anda?
My number is ... Nombor saya ialah ...
Can I call you? Boleh saya hubungi awak?
Yes, call me anytime. Ya, hubungi saya bila-bila masa.
Sorry, I missed your call. Maaf, saya terlepas panggilan awak.
Can we meet tomorrow? Boleh kita berjumpa esok?
Where shall we meet? Di mana kita akan bertemu?
Let's meet at the cafe. Jom jumpa kat kafe.
What time? Pukul berapa?
At 3 PM. Pada pukul 3 petang.
Is it far? Adakah ia jauh?
Turn left. Belok kiri.
Turn right. Belok kanan.
Go straight ahead. Pergi terus.
Take the first left. Ambil kiri pertama.
Take the second right. Ambil kanan kedua.
It's next to the bank. Ia berada di sebelah bank.
It's opposite the supermarket. Ia bertentangan dengan pasaraya.
It's near the post office. Ia berhampiran pejabat pos.
It's far from here. Jauh dari sini.
Can I use your phone? Bolehkah saya menggunakan telefon anda?
Do you have Wi-Fi? Adakah anda mempunyai Wi-Fi?
What's the password? Apakah kata laluan?
My phone is dead. Telefon saya mati.
Can I charge my phone here? Bolehkah saya mengecas telefon saya di sini?
I need a doctor. Saya perlukan doktor.
Call an ambulance. Panggil ambulans.
I feel dizzy. Saya berasa pening.
I have a headache. Saya sakit kepala.
I have a stomachache. Saya sakit perut.
I need a pharmacy. Saya perlukan farmasi.
Where is the nearest hospital? Di mana hospital terdekat?
I lost my bag. Saya kehilangan beg saya.
Can you call the police? Bolehkah anda menghubungi polis?
I need help. Saya perlukan pertolongan.
I'm looking for my friend. Saya sedang mencari kawan saya.
Have you seen this person? Pernahkah anda melihat orang ini?
I'm lost. saya sesat.
Can you show me on the map? Bolehkah anda tunjukkan saya pada peta?
I need directions. Saya perlukan arahan.
What's the date today? Apa tarikh hari ini?
What's the time? Pukul berapa?
It's early. Masih awal.
It's late. Sudah lewat.
I'm on time. Saya menepati masa.
I'm early. saya awal.
I'm late. Saya lewat.
Can we reschedule? Bolehkah kita menjadualkan semula?
I need to cancel. Saya perlu membatalkan.
I'm available on Monday. Saya tersedia pada hari Isnin.
What time works for you? Pukul berapa sesuai untuk anda?
That works for me. Itu berkesan untuk saya.
I'm busy then. Saya sibuk kemudian.
Can I bring a friend? Boleh bawa kawan?
I'm here. Saya di sini.
Where are you? awak kat mana?
I'm on my way. Saya dalam perjalanan.
I'll be there in 5 minutes. Saya akan sampai dalam 5 minit.
Sorry, I'm late. Maaf saya lambat.
Did you have a good trip? Adakah anda mempunyai perjalanan yang baik?
Yes, it was great. Ya, ia hebat.
No, it was tiring. Tidak, ia memenatkan.
Welcome back! Selamat kembali!
Can you write it down for me? Bolehkah anda menuliskannya untuk saya?
I don't feel well. Saya rasa tidak sihat.
I think it's a good idea. Saya fikir ia adalah idea yang baik.
I don't think that's a good idea. Saya rasa itu bukan idea yang bagus.
Could you tell me more about it? Bolehkah anda memberitahu saya lebih lanjut mengenainya?
I'd like to book a table for two. Saya ingin menempah meja untuk dua orang.
It's the first of May. Ia adalah yang pertama bulan Mei.
Can I try this on? Bolehkah saya mencuba ini?
Where's the fitting room? Di mana bilik pemasangan?
This is too small. Ini terlalu kecil.
This is too big. Ini terlalu besar.
Good morning! Selamat Pagi!
Have a great day! Selamat hari raya!
What's up? Apa khabar?
Can I help you with anything? Bolehkah saya membantu anda dengan apa-apa?
Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak.
I'm sorry to hear that. Saya bersimpati mendengarnya.
Congratulations! tahniah!
That sounds great. Kedengaran hebat.
Could you please repeat that? Bolehkah anda mengulanginya?
I didn't catch that. Saya tidak menangkap itu.
Let's catch up soon. Jom cepat kejar.
What do you think? Apa pendapat kamu?
I'll let you know. Saya akan memberitahu anda.
Can I get your opinion on this? Bolehkah saya mendapatkan pendapat anda tentang ini?
I'm looking forward to it. Saya menantikannya.
How can I assist you? Bagaimana saya boleh membantu anda?
I live in a city. Saya tinggal di sebuah bandar.
I live in a small town. Saya tinggal di sebuah bandar kecil.
I live in the countryside. Saya tinggal di luar bandar.
I live near the beach. Saya tinggal berhampiran pantai.
What's your job? Apakah pekerjaan anda?
I'm looking for a job. Saya mencari pekerjaan.
I'm a teacher. Saya seorang guru.
I work in a hospital. Saya bekerja di hospital.
I'm retired. Saya sudah bersara.
Do you have any pets? Adakah awak mempunyai haiwan peliharaan?
That makes sense. Yang masuk akal.
I appreciate your help. Saya menghargai bantuan anda.
It was nice meeting you. Seronok jumpa awak.
Let's keep in touch. Mari terus berhubung.
Safe travels! Perjalanan selamat!
Best wishes. Salam sejahtera.
I'm not sure. Saya tidak pasti.
Could you explain that to me? Bolehkah anda menjelaskannya kepada saya?
I'm really sorry. Saya betul-betul minta maaf.
How much does this cost? Berapa harga ini?
Can I have the bill, please? Boleh saya dapatkan bil?
Can you recommend a good restaurant? Bolehkah anda mengesyorkan restoran yang bagus?
Could you give me directions? Bolehkah anda memberi saya arahan?
Where is the restroom? Di manakah tandas?
I'd like to make a reservation. Saya ingin membuat tempahan.
Can we have the menu, please? Boleh kami dapatkan menunya?
I'm allergic to... Saya alah kepada...
How long will it take? Berapa lama ia akan mengambil masa?
Can I have a glass of water, please? Boleh saya minta segelas air?
Is this seat taken? Tempat duduk ini ada orang?
My name is... Nama saya ialah...
Can you speak more slowly, please? Bolehkah anda bercakap lebih perlahan, sila?
Could you help me, please? Bolehkah anda membantu saya?
I'm here for my appointment. Saya di sini untuk temu janji saya.
Where can I park? Di mana saya boleh meletak kereta?
I'd like to return this. Saya ingin mengembalikan ini.
Do you deliver? Adakah anda menghantar?
What's the Wi-Fi password? Apakah kata laluan Wi-Fi?
I'd like to cancel my order. Saya ingin membatalkan pesanan saya.
Can I have a receipt, please? Boleh saya minta resit?
What's the exchange rate? Apakah kadar pertukaran?
Do you take reservations? Adakah anda mengambil tempahan?
Is there a discount? Adakah terdapat diskaun?
What are the opening hours? Apakah waktu buka?
Can I book a table for two? Bolehkah saya menempah meja untuk dua orang?
Where's the nearest ATM? Di manakah ATM terdekat?
How do I get to the airport? Bagaimana saya boleh ke lapangan terbang?
Can you call me a taxi? Bolehkah anda memanggil saya teksi?
I'd like a coffee, please. Saya nak kopi, tolong.
Could I have some more...? Boleh saya dapatkan lagi...?
What does this word mean? Apakah maksud perkataan ini?
Can we split the bill? Bolehkah kita membahagikan bil?
I'm here on vacation. Saya di sini sedang bercuti.
What do you recommend? Apa yang awak cadangkan?
I'm looking for this address. Saya sedang mencari alamat ini.
How far is it? Sejauh mana?
Can I have the check, please? Bolehkah saya minta cek itu?
Do you have any vacancies? Adakah anda mempunyai sebarang jawatan kosong?
I'd like to check out. Saya ingin mendaftar keluar.
Can I leave my luggage here? Bolehkah saya meninggalkan bagasi saya di sini?
What's the best way to get to...? Apakah cara terbaik untuk ke...?
I need an adapter. Saya perlukan penyesuai.
Can I have a map? Bolehkah saya mempunyai peta?
What's a good souvenir? Apa cenderahati yang bagus?
Can I take a photo? Bolehkah saya mengambil gambar?
Do you know where I can buy...? Adakah anda tahu di mana saya boleh membeli...?
I'm here on business. Saya di sini atas urusan perniagaan.
Can I have a late checkout? Bolehkah saya membuat pembayaran lewat?
Where can I rent a car? Di mana saya boleh menyewa kereta?
I need to change my booking. Saya perlu menukar tempahan saya.
What's the local specialty? Apakah keistimewaan tempatan?
Can I have a window seat? Bolehkah saya mempunyai tempat duduk di tingkap?
Is breakfast included? Adakah sarapan termasuk?
How do I connect to the Wi-Fi? Bagaimanakah saya boleh menyambung ke Wi-Fi?
Can I have a non-smoking room? Bolehkah saya mempunyai bilik bebas rokok?
Where can I find a pharmacy? Di manakah saya boleh mencari farmasi?
Can you recommend a tour? Bolehkah anda mengesyorkan lawatan?
How do I get to the train station? Bagaimana saya boleh ke stesen kereta api?
Turn left at the traffic lights. Belok kiri di lampu isyarat.
Keep going straight ahead. Teruskan berjalan ke hadapan.
It's next to the supermarket. Ia bersebelahan dengan pasar raya.
I'm looking for Mr. Smith. Saya sedang mencari Encik Smith.
Could I leave a message? Bolehkah saya meninggalkan mesej?
Is service included? Adakah perkhidmatan termasuk?
This isn't what I ordered. Ini bukan yang saya pesan.
I think there's a mistake. Saya rasa ada kesilapan.
I'm allergic to nuts. Saya alah kepada kacang.
Could we have some more bread? Bolehkah kita mendapatkan roti lagi?
What's the password for the Wi-Fi? Apakah kata laluan untuk Wi-Fi?
My phone's battery is dead. Bateri telefon saya mati.
Do you have a charger I could use? Adakah anda mempunyai pengecas yang boleh saya gunakan?
Could you recommend a good restaurant? Bolehkah anda mengesyorkan restoran yang bagus?
What sights should I see? Apakah pemandangan yang patut saya lihat?
Is there a pharmacy nearby? Adakah terdapat farmasi berdekatan?
I need to buy some stamps. Saya perlu membeli beberapa setem.
Where can I post this letter? Di mana saya boleh menghantar surat ini?
I'd like to rent a car. Saya ingin menyewa kereta.
Could you move your bag, please? Tolong tolong alihkan beg anda?
The train is full. Kereta api penuh.
What platform does the train leave from? Dari platform manakah kereta api itu bertolak?
Is this the train to London? Adakah ini kereta api ke London?
How long does the journey take? Berapa lama perjalanan yang diambil?
Can I open the window? Boleh saya buka tingkap?
I'd like a window seat, please. Saya minta tempat duduk tingkap, tolong.
I feel sick. Saya rasa tidak sihat.
I've lost my passport. Saya telah kehilangan pasport saya.
Can you call a taxi for me? Bolehkah anda memanggil teksi untuk saya?
How far is it to the airport? Berapa jauh ke lapangan terbang?
What time does the museum open? Pukul berapa muzium dibuka?
How much is the entrance fee? Berapakah bayaran masuk?
Can I take photos? Bolehkah saya mengambil gambar?
Where can I buy tickets? Di mana saya boleh membeli tiket?
It's damaged. dah rosak.
Can I get a refund? Bolehkah saya mendapatkan bayaran balik?
I'm just browsing, thank you. Saya hanya melayari, terima kasih.
I'm looking for a gift. Saya sedang mencari hadiah.
Do you have this in another color? Adakah anda mempunyai ini dalam warna lain?
Can I pay in installments? Bolehkah saya membayar secara ansuran?
This is a gift. Can you wrap it for me? Ini ialah hadiah. Bolehkah anda membalutnya untuk saya?
I need to make an appointment. Saya perlu membuat temu janji.
I have a reservation. Saya ada tempahan.
I'd like to cancel my booking. Saya ingin membatalkan tempahan saya.
I'm here for the conference. Saya di sini untuk persidangan itu.
Where's the registration desk? Di mana meja pendaftaran?
Can I have a map of the city? Bolehkah saya mempunyai peta bandar?
Where can I exchange money? Di mana saya boleh menukar wang?
I need to make a withdrawal. Saya perlu membuat pengeluaran.
My card isn't working. Kad saya tidak berfungsi.
I forgot my PIN. Saya terlupa PIN saya.
What time is breakfast served? Pukul berapa sarapan dihidangkan?
Do you have a gym? Adakah anda mempunyai gim?
Is the pool heated? Adakah kolam dipanaskan?
I need an extra pillow. Saya perlukan bantal tambahan.
The air conditioning isn't working. Penyaman udara tidak berfungsi.
I've enjoyed my stay. Saya telah menikmati penginapan saya.
Could you recommend another hotel? Bolehkah anda mengesyorkan hotel lain?
I've been bitten by an insect. Saya telah digigit oleh serangga.
I've lost my key. Saya telah kehilangan kunci saya.
Can I have a wake-up call? Bolehkah saya mendapatkan panggilan bangun?
I'm looking for the tourist information office. Saya sedang mencari pejabat maklumat pelancongan.
Can I buy a ticket here? Bolehkah saya membeli tiket di sini?
When's the next bus to the city center? Bilakah bas seterusnya ke pusat bandar?
How do I use this ticket machine? Bagaimanakah cara saya menggunakan mesin tiket ini?
Is there a discount for students? Adakah terdapat diskaun untuk pelajar?
I'd like to renew my membership. Saya ingin memperbaharui keahlian saya.
Can I change my seat? Bolehkah saya menukar tempat duduk saya?
I missed my flight. Saya terlepas penerbangan saya.
Where can I claim my luggage? Di manakah saya boleh menuntut bagasi saya?
Is there a shuttle to the hotel? Adakah terdapat pengangkutan ulang-alik ke hotel?
I need to declare something. Saya perlu mengisytiharkan sesuatu.
I'm traveling with a child. Saya melancong dengan seorang kanak-kanak.
Can you help me with my bags? Bolehkah anda membantu saya dengan beg saya?

Belajar bahasa lain