🇷🇸

Sırpça dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Sırpça dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Sırpça Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Sırpça kelime yoktur. Bunlar, Sırpça dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Sırpça dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Sırpça ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Sırpça.

Daha ileri analizler, Sırpça dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Sırpça kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Sırpça kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Sırpça dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Sırpça dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Sırpça)

И BEN
он O
она o
то BT
ми Biz
они Onlar
ја Ben
ти Sen
него o
нас biz
њих onlara
мој Benim
твој senin
њеној o
његово onun
наше bizim
њихов onların
мој bana ait
твој senin
његов onun
њени onunki
наше bizim
њихов onların
ово Bu
све Tümü
први Birinci
друго ikinci
трећи üçüncü
следећи Sonraki
последњи son
један bir
два iki
три üç
четири dört
пет beş
шест altı
седам Yedi
осам sekiz
девет dokuz
десет on
опет Tekrar
увек Her zaman
никад Asla
други bir diğer
друго diğer
исти Aynı
различит farklı
много çok fazla
и Ve
до ile
ин içinde
је dır-dir
то O
био öyleydi
за için
на Açık
су öyle
као gibi
са ile
ат en
бити olmak
имати sahip olmak
из itibaren
или veya
имао vardı
од стране ile
реч kelime
али Ancak
не Olumsuz
Шта Ne
су vardı
када Ne zaman
моћи olabilmek
рекао söz konusu
тамо Orası
користити kullanmak
нула sıfır
сваки her biri
која Hangi
урадите Yapmak
како Nasıl
ако eğer
воља irade
горе yukarı
О томе hakkında
оут dışarı
многи birçok
онда Daha sonra
ове bunlar
тако Bu yüzden
неки bazı
би istemek
направити yapmak
као beğenmek
у içine
време zaman
има sahip olmak
погледај Bakmak
више Daha
писати yazmak
иди Gitmek
види Görmek
број sayı
не HAYIR
начин yol
могао abilir
људи insanlar
него hariç
вода su
био olmuştur
позив Arama
СЗО DSÖ
уље yağ
Сада Şimdi
наћи bulmak
дугачак uzun
доле aşağı
дан gün
учинио yaptı
добити elde etmek
доћи Gelmek
направио yapılmış
може mayıs
део parça
преко üzerinde
рецимо söylemek
комплет ayarlamak
Нова yeni
велики Harika
ставити koymak
звук ses
где Neresi
крај son
узети almak
помоћ yardım
ради yapmak
само sadece
кроз başından sonuna kadar
мало biraz
много fazla
добро Peki
рад
пре него што önce
велики büyük
знам Bilmek
линија astar
мора mutlak
место yer
јел тако Sağ
велики büyük
године yıl
такође fazla
Чак eşit
ливе canlı
значити Anlam
такве çok
стари eskimiş
јер Çünkü
назад geri
било који herhangi
ред dönüş
дати vermek
овде Burada
већина en
реци söylemek
зашто Neden
врло çok
дечко erkek çocuk
питати sormak
после sonrasında
пратити takip etmek
отишао gitmiş
ствар şey
Дошао gelmek
мушкарци erkekler
желим istek
читати Okumak
само Sadece
Прикажи göstermek
потреба ihtiyaç
име isim
такође Ayrıca
земљиште kara
Добро iyi
око etrafında
реченица cümle
форму biçim
кућа Ev
човек Adam
мислити düşünmek
мали küçük
потез taşınmak
покушати denemek
врста tür
руку el
слика resim
променити değiştirmek
ван kapalı
игра oynamak
чаролија hecelemek
ваздух hava
далеко uzak
животиња hayvan
кућа ev
тачка nokta
страна sayfa
писмо mektup
мајка anne
одговор cevap
нашао kurmak
студија çalışmak
још увек Hala
научити öğrenmek
требало би meli
Америка Amerika
свет dünya
висока yüksek
сваки Her
Једанаест on bir
дванаест on iki
тринаест on üç
четрнаест on dört
петнаест on beş
шеснаест on altı
седамнаест on yedi
осамнаест on sekiz
деветнаест on dokuz
двадесет yirmi
близу yakın
додати eklemek
храна yiyecek
између arasında
сопствени sahip olmak
испод altında
земља ülke
биљка bitki
школа okul
отац baba
задржати kale
дрво ağaç
почетак başlangıç
град şehir
земља toprak
око göz
светлости ışık
мислио düşünce
глава KAFA
испод altında
прича hikaye
Тестера testere
важно önemli
лево sol
све док değin
немој yapma
деца çocuklar
малобројни bir kaç
страна taraf
док sırasında
стопала ayak
уз birlikte
ауто araba
моћ belki
миљу mil
Близу kapalı
ноћ gece
нешто bir şey
ходати yürümek
чинити се gözükmek
бео beyaz
море deniz
тешко zor
почео başlamak
отворен açık
расти büyümek
пример örnek
узео alınmış
започети başlamak
река nehir
живот hayat
носити taşımak
оне onlar
држава durum
и једно и друго ikisi birden
једном bir kere
папир kağıt
књига kitap
заједно birlikte
чуј duymak
гот var
зауставити durmak
група grup
без olmadan
често sıklıkla
трцати koşmak
касније Daha sonra
Госпођица kayıp
идеја fikir
довољно yeterli
јести yemek yemek
лице yüz
гледати kol saati
далеко uzak
Индијанац Hintli
заиста Gerçekten
скоро neredeyse
дозволити izin vermek
изнад üstünde
девојка kız
понекад Bazen
планина dağ
резати kesmek
млад genç
разговарати konuşmak
ускоро yakında
листа liste
песма şarkı
биће yapı
оставити ayrılmak
породица aile
његово onun
тело vücut
музика müzik
боја renk
стајати durmak
сунце güneş
питање soru
риба balık
области alan
марк işaret
пас köpek
коњ atış
птице kuşlar
проблем sorun
комплетан tamamlamak
соба oda
знао biliyordum
Од o zamandan beri
икада durmadan
комад parça
рекао söylenmiş
обично genellikle
није yapmadı
пријатељи Arkadaşlar
лако kolay
слушао duyulmuş
ред emir
црвена kırmızı
врата kapı
сигурно Elbette
постати haline gelmek
топ tepe
брод gemi
преко karşısında
данас Bugün
у току sırasında
кратак kısa
боље daha iyi
најбоље en iyi
Међутим Yine de
ниско Düşük
сати saat
црн siyah
производи ürünler
десило olmuş
цела tüm
мерити ölçüm
запамтити Unutma
рано erken
таласи dalgalar
достигао ulaşmış
Готово Tamamlandı
енглески језик İngilizce
пут yol
застој dur
лети uçmak
дао verilmiş
кутија kutu
коначно Sonunda
чекати Beklemek
исправан doğru
ох ah
брзо hızlıca
особа kişi
постао oldu
показано gösterilen
минута dakika
јака güçlü
глагол fiil
Звездице yıldızlar
фронт ön
осетити hissetmek
чињеница hakikat
инча inç
улица sokak
одлучио karar verilmiş
садржати içermek
наравно kurs
површине yüzey
производити üretmek
зграда bina
океан okyanus
класа sınıf
Белешка Not
ништа Hiçbir şey
одморити се dinlenmek
пажљиво dikkatlice
научници Bilim insanları
у içeri
точкови tekerlekler
остати kalmak
зелен yeşil
познат bilinen
острво ada
Недеља hafta
мање az
машина makine
база temel
пре evvel
стајао durmak
авион uçak
система sistem
иза arka
ран koştu
округли yuvarlak
чамац bot
игра oyun
сила güç
донео getirilmiş
разумети anlamak
топло ılık
заједнички yaygın
довести getirmek
објаснити açıklamak
СУВ kuru
ипак Yine de
Језик dil
облик şekil
дубоко derin
хиљаде binlerce
да Evet
јасно temizlemek
једначина denklem
ипак henüz
влада devlet
испуњен dolu
топлота sıcaklık
пуна tam dolu
вруће sıcak
проверавати kontrol etmek
објекат nesne
сам ben
владати kural
међу arasında
именица isim
снага güç
не може yapamamak
способан hünerli
величина boyut
мрачно karanlık
лопта top
материјал malzeme
посебан özel
тежак ağır
у реду iyi
пар çift
круг daire
укључити katmak
изграђен inşa edilmiş
не могу yapamamak
материја konu
квадрат kare
слогова heceler
можда belki
рачун fatura
осетио keçe
изненада Birden
тест Ölçek
правац yön
центар merkez
фармери çiftçiler
спреман hazır
било шта herhangi bir şey
подељено bölünmüş
Генерал genel
енергије enerji
предмет ders
Европа Avrupa
месец ay
регион bölge
повратак geri dönmek
веровати inanmak
плесати dans
чланова üyeler
изабран seçilmiş
једноставан basit
ћелије hücreler
боје boyamak
ум akıl
љубав Aşk
узрок neden
киша yağmur
вежбање egzersiz yapmak
јаја yumurtalar
воз tren
Плави mavi
желети dilek
кап düşürmek
развијена gelişmiş
прозор pencere
разлика fark
удаљеност mesafe
срце kalp
седи oturmak
сум toplam
лето yaz
зид duvar
шума orman
вероватно muhtemelen
ноге bacaklar
сат doygunluk
главни ana
зима kış
широк geniş
писаним yazılı
дужина uzunluk
разлог sebep
чувао tutulmuş
камата faiz
руке silâh
брате Erkek kardeş
трка ırk
поклон Sunmak
Лепа Güzel
продавница mağaza
посао
Ивица kenar
прошлост geçmiş
знак imza
запис kayıt
готов bitti
откривено keşfetti
дивљи vahşi
срећна mutlu
поред yanında
отишла gitmiş
небо gökyüzü
стакло bardak
милиона milyon
западу batı
лежати sermek
временске прилике hava durumu
корен kök
инструменти aletleri
сусрет tanışmak
месеци aylar
став paragraf
Одгојен kabarık
заступати temsil etmek
софт yumuşak
да ли је ikisinden biri
Одећа kıyafetler
цвеће Çiçekler
треба acak
учитељ Öğretmen
Одржан tutulmuş
описати betimlemek
погон sürmek
крст geçmek
говорити konuşmak
решити çözmek
појавити belli olmak
метал metal
сине oğul
било herhangi biri
лед buz
спавати uyumak
село köy
Фактори faktörler
резултат sonuç
скочио atladı
снег kar
возити се sürmek
нега bakım
под zemin
брдо tepe
гурнуо itti
беба Bebek
купити satın almak
века yüzyıl
споља dıştan
све her şey
висок uzun
већ çoktan
уместо тога yerine
фраза ifade etmek
тла toprak
кревет yatak
копија kopyala
бесплатно özgür
надати се umut
пролеће bahar
случај dava
смејао се güldü
нација ulus
прилично epeyce
тип tip
себе kendileri
температура sıcaklık
светао parlak
довести yol göstermek
свима herkes
методом yöntem
одељак bölüm
језеро göl
Сугласник ünsüz
у склопу içinde
речник sözlük
коса saç
старости yaş
износ miktar
Скала ölçek
фунти pound
иако rağmen
пер başına
сломљена kırık
тренутак an
сићушан minik
могуће olası
злато altın
млеком süt
тихо sessizlik
природним doğal
лот pay
камен taş
акт davranmak
градити inşa etmek
средњи orta
брзина hız
цоунт saymak
мачка kedi
неко birisi
пловити denize açılmak
ваљани haddelenmiş
медвед ayı
питати се merak etmek
насмешио се gülümsedi
угао açı
фракција kesir
Африка Afrika
убијен öldürüldü
мелодија melodi
дно alt
путовање seyahat
рупа delik
јадан fakir
омогућава Haydi
борба kavga
изненађење sürpriz
Француски Fransızca
умрла ölü
победити vurmak
баш тако Kesinlikle
остати geriye kalmak
хаљина elbise
гвожђе ütü
није могао yapamadım
прстима parmaklar
ред sıra
најмање en az
улов yakalamak
попео tırmandı
написао yazdı
викну bağırdı
наставио devam etti
себе kendisi
друго başka
равнице ovalar
гасни gaz
Енглеска İngiltere
гори yanan
дизајн tasarım
Придружио katıldı
ногом ayak
закон kanun
уши kulaklar
трава çimen
ви сте sen
расла büyüdü
коже deri
долина vadi
центи sent
кључ anahtar
председник başkan
браон kahverengi
невоље bela
хладан Serin
облак bulut
изгубљен kayıp
послао gönderilmiş
симболи semboller
носити giymek
лоше kötü
сачувати kaydetmek
експеримент deney
мотор motor
сама yalnız
цртање çizim
исток doğu
платити ödemek
једно Bekar
додирнути dokunmak
информације bilgi
изразити ifade etmek
уста ağız
двориште bahçe
једнаки eşit
децималан ondalık
себе kendin
контролу kontrol
пракса pratik
извештај rapor
равно dümdüz
устати yükselmek
изјава ifade
штап sopa
журка Parti
семена tohumlar
претпоставимо sanmak
жена kadın
обала sahil
банка banka
раздобље dönem
жице tel
изабрати seçmek
чист temiz
посета ziyaret etmek
мало biraz
чији kimin
примљен kabul edilmiş
башта bahçe
Молимо вас Lütfen
чудан garip
ухваћен yakalanmış
пао düşmüş
тим takım
Бог Tanrı
капетане Kaptan
директан doğrudan
прстен yüzük
служити sert
дете çocuk
пустиња çöl
повећати arttırmak
историје tarih
трошак maliyet
можда Belki
посао işletme
засебан ayırmak
пауза kırmak
ујак amca
лов Avcılık
ток akış
дама bayan
студенти öğrenciler
људски insan
уметност sanat
Осећај his
снабдевање tedarik
угао köşe
електрични elektrik
инсекти haşarat
усеви mahsuller
тон ton
хит vurmak
песак kum
докторе doktor
обезбедити sağlamak
тако Böylece
неће alışkanlık
кувати aşçı
костима kemikler
Реп kuyruk
одбор, табла pano
модеран modern
сложени birleştirmek
није био değildi
фит yerleştirmek
додатак ek
припадати ait olmak
безбедно güvenli
војници askerler
погоди tahmin etmek
тихи sessiz
трговину ticaret
радије yerine
упоредити karşılaştırmak
гомила kalabalık
песма şiir
уживати Eğlence
елемената elementler
указују belirtmek
осим hariç
очекивати beklemek
раван düz
занимљиво ilginç
смисао algı
низ sicim
ударац üflemek
чувени ünlü
вредност değer
крила kanatlar
кретање hareket
пол kutup
узбудљиво heyecan verici
гране şubeler
дебео kalın
крв kan
лаж yalan
место leke
звоно zil
забавно eğlence
гласно yüksek sesle
размотрити dikkate almak
предложио önerildi
танак ince
положај konum
ушао girdi
воће meyve
везан bağlı
богат zengin
долара dolar
послати Göndermek
вид görünüş
Шеф şef
јапански Japonca
поток aktarım
планете gezegenler
ритам ritim
Наука bilim
главни ana
посматрати gözlemlemek
цев tüp
неопходно gerekli
тежина ağırlık
месо et
подигнута kaldırdı
процес işlem
армије ordu
шешир şapka
имовина mülk
посебно özel
пливати yüzmek
услови şartlar
Тренутни akım
парк park
продати satmak
рамена omuz
индустрија endüstri
опрати yıkamak
блокирати engellemek
ширење yaymak
говеда sığırlar
жена
оштар keskin
компанија şirket
радио radyo
добро Peki
поступак aksiyon
главни град başkent
фабрике fabrikalar
населили yerleşik
жута sarı
није değil
јужни güney
камион kamyon
поштено adil
штампана baskılı
не би yapmazdım
напред ilerde
шанса şans
рођен doğmak
ниво seviye
троугао üçgen
молекуле moleküller
Француска Fransa
поновљено tekrarlandı
колона kolon
западњачки batılı
црква kilise
сестра kız kardeş
кисеоника oksijen
множина çoğul
разне çeşitli
пристао kabul
супротно zıt
погрешно yanlış
графикон çizelge
припремљен tedarikli
прилично tatlı
решење çözüm
свеже taze
продавница mağaza
посебно özellikle
ципеле ayakkabı
заправо Aslında
нос burun
уплашен korkmuş
мртав ölü
шећер şeker
придев sıfat
шипак incir
канцеларија ofis
огроман büyük
пиштољ silah
слично benzer
смрти ölüm
резултат Gol
напред ileri
растегнути gergin
искуство deneyim
ружа gül
дозволити izin vermek
бојати се korku
радника işçiler
Васхингтон Washington
грчки Yunan
Жене kadınlar
купио satın alınmış
ЛЕД neden olmuş
март mart
северни kuzey
Креирај yaratmak
тешко zor
меч kibrit
победити kazanç
не değil
челика çelik
укупно Toplam
договор anlaşmak
одредити belirlemek
вече akşam
нити ne de
конопац halat
памук pamuk
јабука elma
детаљима detaylar
цео bütün
кукуруза Mısır
супстанце maddeler
мирис koku
алата aletler
Услови koşullar
краве inekler
трацк izlemek
стигао ulaşmış
налази се bulunan
господине Sayın
седиште koltuk
дивизије bölüm
ефекат etki
подвући altını çizmek
поглед görüş
тужно üzgün
ружна çirkin
досадан sıkıcı
Заузет Meşgul
касно geç
горе daha kötüsü
неколико birçok
ниједан hiçbiri
против aykırı
ретко nadiren
ни hiç biri
сутра Yarın
јуче Dün
поподневни öğleden sonra
месец дана ay
недеља Pazar
Понедељак Pazartesi
уторак Salı
Среда Çarşamba
четвртак Perşembe
петак Cuma
Субота Cumartesi
јесен sonbahar
север kuzey
југ güney
гладан
жедан susuz
мокар ıslak
опасно tehlikeli
пријатељу arkadaş
родитељ ebeveyn
кћери kız çocuğu
муж koca
кухиња mutfak
купатило banyo
спаваћа соба yatak odası
дневна соба oturma odası
Град şehir
ученик öğrenci
хемијска оловка dolma kalem
доручак kahvaltı
ручак öğle yemeği
вечера akşam yemeği
оброк yemek
банана muz
наранџаста turuncu
лимун limon
поврће sebze
кромпир patates
парадајз domates
лук soğan
салата salata
говедина biftek
свињетина domuz eti
пилетина tavuk
хлеба ekmek
маслац tereyağı
сира peynir
јаје Yumurta
пиринач pirinç
тестенина makarna
супа çorba
цаке kek
кафа Kahve
чај çay
сок Meyve suyu
со tuz
бибер biber
пити içmek
испећи pişmek
укус tatmak
одело uygun olmak
кошуља gömlek
сукња etek
панталоне pantolon
капут kaban
кеса çanta
сива gri
розе pembe

Başka diller öğrenin