🇷🇺

Rusça dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Rusça dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Rusça Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Rusça kelime yoktur. Bunlar, Rusça dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Rusça dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Rusça ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Rusça.

Daha ileri analizler, Rusça dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Rusça kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Rusça kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Rusça dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Rusça dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Rusça)

я BEN
он O
она o
это BT
мы Biz
они Onlar
мне Ben
ты Sen
ему o
нас biz
их onlara
мой Benim
твой senin
ее o
его onun
наш bizim
их onların
мой bana ait
твой senin
его onun
ее onunki
наш bizim
их onların
этот Bu
все Tümü
первый Birinci
второй ikinci
третий üçüncü
следующий Sonraki
последний son
один bir
два iki
три üç
четыре dört
пять beş
шесть altı
Семь Yedi
восемь sekiz
девять dokuz
десять on
снова Tekrar
всегда Her zaman
никогда Asla
другой bir diğer
другой diğer
такой же Aynı
другой farklı
много çok fazla
и Ve
к ile
в içinde
является dır-dir
что O
был öyleydi
для için
на Açık
являются öyle
как gibi
с ile
в en
быть olmak
иметь sahip olmak
от itibaren
или veya
имел vardı
к ile
слово kelime
но Ancak
нет Olumsuz
что Ne
были vardı
когда Ne zaman
может olabilmek
сказал söz konusu
там Orası
использовать kullanmak
нуль sıfır
каждый her biri
который Hangi
делать Yapmak
как Nasıl
если eğer
воля irade
вверх yukarı
о hakkında
вне dışarı
много birçok
затем Daha sonra
эти bunlar
так Bu yüzden
некоторый bazı
бы istemek
делать yapmak
нравиться beğenmek
в içine
время zaman
имеет sahip olmak
смотреть Bakmak
более Daha
писать yazmak
идти Gitmek
видеть Görmek
число sayı
нет HAYIR
способ yol
мог abilir
люди insanlar
чем hariç
вода su
был olmuştur
вызов Arama
ВОЗ DSÖ
масло yağ
сейчас Şimdi
находить bulmak
длинный uzun
вниз aşağı
день gün
делал yaptı
получать elde etmek
приходить Gelmek
сделал yapılmış
может mayıs
часть parça
над üzerinde
сказать söylemek
набор ayarlamak
новый yeni
большой Harika
помещать koymak
звук ses
где Neresi
конец son
брать almak
помощь yardım
делает yapmak
только sadece
через başından sonuna kadar
маленький biraz
много fazla
хорошо Peki
работа
до önce
большой büyük
знать Bilmek
линия astar
должен mutlak
место yer
верно Sağ
большой büyük
год yıl
слишком fazla
даже eşit
жить canlı
иметь в виду Anlam
такой çok
старый eskimiş
потому что Çünkü
назад geri
любой herhangi
повернуть dönüş
давать vermek
здесь Burada
большинство en
рассказывать söylemek
почему Neden
очень çok
мальчик erkek çocuk
просить sormak
после sonrasında
следовать takip etmek
шел gitmiş
вещь şey
пришел gelmek
Мужчины erkekler
хотеть istek
читать Okumak
только Sadece
показывать göstermek
нуждаться ihtiyaç
имя isim
также Ayrıca
земля kara
хороший iyi
вокруг etrafında
предложение cümle
форма biçim
дом Ev
мужчина Adam
думать düşünmek
маленький küçük
двигаться taşınmak
пытаться denemek
добрый tür
рука el
картина resim
изменять değiştirmek
выключенный kapalı
играть oynamak
заклинание hecelemek
воздух hava
прочь uzak
животное hayvan
дом ev
точка nokta
страница sayfa
письмо mektup
мать anne
отвечать cevap
найденный kurmak
изучать çalışmak
все еще Hala
учиться öğrenmek
должен meli
Америка Amerika
мир dünya
высокий yüksek
каждый Her
одиннадцать on bir
двенадцать on iki
тринадцать on üç
четырнадцать on dört
пятнадцать on beş
шестнадцать on altı
семнадцать on yedi
восемнадцать on sekiz
девятнадцать on dokuz
двадцать yirmi
около yakın
добавлять eklemek
еда yiyecek
между arasında
собственный sahip olmak
ниже altında
страна ülke
растение bitki
школа okul
отец baba
держать kale
дерево ağaç
начинать başlangıç
город şehir
земля toprak
глаз göz
свет ışık
мысль düşünce
голова KAFA
под altında
история hikaye
пила testere
важный önemli
левый sol
до değin
не yapma
дети çocuklar
немного bir kaç
сторона taraf
пока sırasında
ноги ayak
вдоль birlikte
машина araba
мощь belki
миля mil
закрывать kapalı
ночь gece
что-нибудь bir şey
ходить yürümek
казаться gözükmek
белый beyaz
море deniz
жесткий zor
начал başlamak
открыть açık
расти büyümek
пример örnek
взял alınmış
начинать başlamak
река nehir
жизнь hayat
нести taşımak
те onlar
состояние durum
оба ikisi birden
один раз bir kere
бумага kağıt
книга kitap
вместе birlikte
слышать duymak
получил var
останавливаться durmak
группа grup
без olmadan
часто sıklıkla
бегать koşmak
позже Daha sonra
скучать kayıp
идея fikir
достаточно yeterli
есть yemek yemek
лицо yüz
смотреть kol saati
далеко uzak
Индийский Hintli
Действительно Gerçekten
почти neredeyse
позволять izin vermek
выше üstünde
девочка kız
иногда Bazen
гора dağ
резать kesmek
молодой genç
разговаривать konuşmak
скоро yakında
список liste
песня şarkı
существование yapı
оставлять ayrılmak
семья aile
его onun
тело vücut
музыка müzik
цвет renk
стоять durmak
солнце güneş
вопрос soru
рыба balık
область alan
отметка işaret
собака köpek
лошадь atış
птицы kuşlar
проблема sorun
полный tamamlamak
комната oda
знал biliyordum
с o zamandan beri
всегда durmadan
кусок parça
сказал söylenmiş
обычно genellikle
не сделал yapmadı
друзья Arkadaşlar
легкий kolay
слышал duyulmuş
заказ emir
красный kırmızı
дверь kapı
конечно Elbette
становиться haline gelmek
вершина tepe
корабль gemi
через karşısında
сегодня Bugün
в течение sırasında
короткий kısa
лучше daha iyi
лучший en iyi
однако Yine de
низкий Düşük
часы saat
черный siyah
продукты ürünler
случилось olmuş
весь tüm
мера ölçüm
помнить Unutma
рано erken
волны dalgalar
достиг ulaşmış
сделанный Tamamlandı
Английский İngilizce
дорога yol
остановка dur
летать uçmak
отдал verilmiş
коробка kutu
окончательно Sonunda
ждать Beklemek
правильный doğru
ой ah
быстро hızlıca
человек kişi
стал oldu
показано gösterilen
минуты dakika
сильный güçlü
глагол fiil
звезды yıldızlar
передний ön
чувствовать hissetmek
факт hakikat
дюймы inç
улица sokak
решенный karar verilmiş
содержать içermek
курс kurs
поверхность yüzey
производить üretmek
здание bina
океан okyanus
сорт sınıf
примечание Not
ничего Hiçbir şey
отдых dinlenmek
осторожно dikkatlice
ученые Bilim insanları
внутри içeri
колеса tekerlekler
оставаться kalmak
зеленый yeşil
известен bilinen
остров ada
неделя hafta
меньше az
машина makine
база temel
назад evvel
стоял durmak
самолет uçak
система sistem
позади arka
побежал koştu
круглый yuvarlak
лодка bot
игра oyun
сила güç
принес getirilmiş
понимать anlamak
теплый ılık
общий yaygın
приносить getirmek
объяснять açıklamak
сухой kuru
хотя Yine de
язык dil
форма şekil
глубокий derin
тысячи binlerce
да Evet
прозрачный temizlemek
уравнение denklem
еще henüz
правительство devlet
заполненный dolu
нагревать sıcaklık
полный tam dolu
горячий sıcak
проверять kontrol etmek
объект nesne
являюсь ben
правило kural
среди arasında
существительное isim
власть güç
не могу yapamamak
способный hünerli
размер boyut
темный karanlık
мяч top
материал malzeme
особенный özel
тяжелый ağır
отлично iyi
пара çift
круг daire
включать katmak
построен inşa edilmiş
не мочь yapamamak
иметь значение konu
квадрат kare
слоги heceler
возможно belki
счет fatura
чувствовал себя keçe
внезапно Birden
тест Ölçek
направление yön
центр merkez
фермеры çiftçiler
готовый hazır
что-либо herhangi bir şey
разделенный bölünmüş
общий genel
энергия enerji
предмет ders
Европа Avrupa
луна ay
область bölge
возвращаться geri dönmek
полагать inanmak
танцевать dans
члены üyeler
выбрал seçilmiş
простой basit
клетки hücreler
краска boyamak
разум akıl
любовь Aşk
причина neden
дождь yağmur
упражнение egzersiz yapmak
яйца yumurtalar
тренироваться tren
синий mavi
желание dilek
уронить düşürmek
развитый gelişmiş
окно pencere
разница fark
расстояние mesafe
сердце kalp
сидеть oturmak
сумма toplam
лето yaz
стена duvar
лес orman
вероятно muhtemelen
ноги bacaklar
Суббота doygunluk
основной ana
зима kış
широкий geniş
написано yazılı
длина uzunluk
причина sebep
хранится tutulmuş
интерес faiz
оружие silâh
брат Erkek kardeş
раса ırk
подарок Sunmak
красивый Güzel
магазин mağaza
работа
край kenar
прошлое geçmiş
знак imza
записывать kayıt
законченный bitti
обнаруженный keşfetti
дикий vahşi
счастливый mutlu
рядом yanında
ушел gitmiş
небо gökyüzü
стекло bardak
миллион milyon
запад batı
класть sermek
погода hava durumu
корень kök
инструменты aletleri
встретиться tanışmak
месяцы aylar
параграф paragraf
поднятый kabarık
представлять temsil etmek
мягкий yumuşak
ли ikisinden biri
одежда kıyafetler
цветы Çiçekler
должен acak
учитель Öğretmen
держал tutulmuş
описывать betimlemek
водить машину sürmek
крест geçmek
говорить konuşmak
решать çözmek
появляться belli olmak
металл metal
сын oğul
или herhangi biri
лед buz
спать uyumak
деревня köy
факторы faktörler
результат sonuç
прыгнул atladı
снег kar
поездка sürmek
Забота bakım
пол zemin
холм tepe
толкнул itti
малыш Bebek
купить satın almak
век yüzyıl
снаружи dıştan
все her şey
высокий uzun
уже çoktan
вместо yerine
фраза ifade etmek
земля toprak
кровать yatak
копировать kopyala
бесплатно özgür
надеяться umut
весна bahar
случай dava
рассмеялся güldü
нация ulus
довольно epeyce
тип tip
сами себя kendileri
температура sıcaklık
яркий parlak
вести yol göstermek
каждый herkes
метод yöntem
раздел bölüm
озеро göl
согласный ünsüz
в пределах içinde
словарь sözlük
волосы saç
возраст yaş
количество miktar
шкала ölçek
фунтов стерлингов pound
хотя rağmen
за başına
сломанный kırık
момент an
крошечный minik
возможный olası
золото altın
молоко süt
тихий sessizlik
естественный doğal
много pay
камень taş
действовать davranmak
строить inşa etmek
середина orta
скорость hız
считать saymak
кот kedi
кто-то birisi
плыть denize açılmak
свернутый haddelenmiş
медведь ayı
удивляться merak etmek
улыбнулся gülümsedi
угол açı
доля kesir
Африка Afrika
убит öldürüldü
мелодия melodi
нижний alt
путешествие seyahat
дыра delik
бедный fakir
Давайте Haydi
драться kavga
сюрприз sürpriz
Французский Fransızca
умер ölü
бить vurmak
точно Kesinlikle
оставаться geriye kalmak
одеваться elbise
железо ütü
не мог yapamadım
пальцы parmaklar
ряд sıra
наименее en az
ловить yakalamak
поднялся tırmandı
написал yazdı
кричал bağırdı
продолжение devam etti
сам kendisi
еще başka
равнины ovalar
газ gaz
Англия İngiltere
горящий yanan
дизайн tasarım
присоединился katıldı
ступня ayak
закон kanun
уши kulaklar
трава çimen
Вы sen
вырос büyüdü
кожа deri
долина vadi
центы sent
ключ anahtar
президент başkan
коричневый kahverengi
беда bela
прохладный Serin
облако bulut
потерянный kayıp
отправил gönderilmiş
символы semboller
носить giymek
плохой kötü
сохранять kaydetmek
эксперимент deney
двигатель motor
один yalnız
рисунок çizim
восток doğu
платить ödemek
одинокий Bekar
трогать dokunmak
информация bilgi
выражать ifade etmek
рот ağız
площадка bahçe
равный eşit
десятичная дробь ondalık
сам kendin
контроль kontrol
упражняться pratik
отчет rapor
прямой dümdüz
рост yükselmek
заявление ifade
палка sopa
вечеринка Parti
семена tohumlar
предполагать sanmak
женщина kadın
побережье sahil
банк banka
период dönem
проволока tel
выбирать seçmek
чистый temiz
посещать ziyaret etmek
кусочек biraz
чей kimin
полученный kabul edilmiş
сад bahçe
пожалуйста Lütfen
странный garip
пойманный yakalanmış
упал düşmüş
команда takım
Бог Tanrı
капитан Kaptan
прямой doğrudan
кольцо yüzük
служить sert
ребенок çocuk
пустыня çöl
увеличивать arttırmak
история tarih
расходы maliyet
может быть Belki
бизнес işletme
отдельный ayırmak
перерыв kırmak
дядя amca
охота Avcılık
поток akış
леди bayan
студенты öğrenciler
человек insan
искусство sanat
чувство his
поставлять tedarik
угол köşe
электрический elektrik
насекомые haşarat
посевы mahsuller
тон ton
ударять vurmak
песок kum
врач doktor
предоставлять sağlamak
таким образом Böylece
не будет alışkanlık
готовить aşçı
кости kemikler
хвост kuyruk
доска pano
современный modern
сложный birleştirmek
не было değildi
соответствовать yerleştirmek
добавление ek
принадлежать ait olmak
безопасный güvenli
солдаты askerler
предполагать tahmin etmek
тихий sessiz
торговля ticaret
скорее yerine
сравнивать karşılaştırmak
толпа kalabalık
стих şiir
наслаждаться Eğlence
элементы elementler
указывать belirtmek
кроме hariç
ожидать beklemek
плоский düz
интересный ilginç
смысл algı
нить sicim
дуть üflemek
известный ünlü
ценить değer
крылья kanatlar
движение hareket
полюс kutup
захватывающий heyecan verici
ветви şubeler
толстый kalın
кровь kan
ложь yalan
место leke
колокол zil
веселье eğlence
громкий yüksek sesle
учитывать dikkate almak
предложенный önerildi
тонкий ince
позиция konum
вошел girdi
фрукты meyve
связанный bağlı
богатый zengin
доллары dolar
отправлять Göndermek
взгляд görünüş
главный şef
Японский Japonca
транслировать aktarım
планеты gezegenler
ритм ritim
наука bilim
главный ana
наблюдать gözlemlemek
трубка tüp
необходимый gerekli
масса ağırlık
мясо et
поднят kaldırdı
процесс işlem
армия ordu
шапка şapka
свойство mülk
особый özel
плавать yüzmek
условия şartlar
текущий akım
парк park
продавать satmak
плечо omuz
промышленность endüstri
стирать yıkamak
блокировать engellemek
распространение yaymak
крупный рогатый скот sığırlar
жена
острый keskin
компания şirket
радио radyo
хорошо Peki
действие aksiyon
капитал başkent
заводы fabrikalar
поселился yerleşik
желтый sarı
не değil
южный güney
грузовик kamyon
справедливый adil
напечатанный baskılı
не стал бы yapmazdım
предстоящий ilerde
шанс şans
рожденный doğmak
уровень seviye
треугольник üçgen
молекулы moleküller
Франция Fransa
повторенный tekrarlandı
столбец kolon
западный batılı
церковь kilise
сестра kız kardeş
кислород oksijen
множественное число çoğul
различный çeşitli
согласованный kabul
противоположный zıt
неправильный yanlış
диаграмма çizelge
готовый tedarikli
симпатичный tatlı
решение çözüm
свежий taze
магазин mağaza
особенно özellikle
обувь ayakkabı
на самом деле Aslında
нос burun
испуганный korkmuş
мертвый ölü
сахар şeker
прилагательное sıfat
инжир incir
офис ofis
огромный büyük
пистолет silah
похожий benzer
смерть ölüm
счет Gol
вперед ileri
растянутый gergin
опыт deneyim
Роза gül
позволять izin vermek
страх korku
рабочие işçiler
Вашингтон Washington
Греческий Yunan
женщины kadınlar
купил satın alınmış
вел neden olmuş
маршировать mart
северный kuzey
создавать yaratmak
трудный zor
соответствовать kibrit
победить kazanç
не делает değil
сталь çelik
общий Toplam
иметь дело anlaşmak
определять belirlemek
вечер akşam
ни ne de
веревка halat
хлопок pamuk
яблоко elma
подробности detaylar
весь bütün
кукуруза Mısır
вещества maddeler
запах koku
инструменты aletler
условия koşullar
коровы inekler
отслеживать izlemek
приехал ulaşmış
располагается bulunan
сэр Sayın
сиденье koltuk
разделение bölüm
эффект etki
подчеркнуть altını çizmek
вид görüş
грустный üzgün
уродливый çirkin
скучный sıkıcı
занятый Meşgul
поздно geç
худший daha kötüsü
несколько birçok
никто hiçbiri
против aykırı
редко nadiren
ни один hiç biri
завтра Yarın
вчера Dün
полдень öğleden sonra
месяц ay
Воскресенье Pazar
Понедельник Pazartesi
Вторник Salı
Среда Çarşamba
Четверг Perşembe
Пятница Cuma
Суббота Cumartesi
осень sonbahar
север kuzey
юг güney
голодный
испытывающий жажду susuz
влажный ıslak
опасный tehlikeli
друг arkadaş
родитель ebeveyn
дочь kız çocuğu
муж koca
кухня mutfak
ванная комната banyo
Спальня yatak odası
гостиная oturma odası
город şehir
студент öğrenci
ручка dolma kalem
завтрак kahvaltı
обед öğle yemeği
ужин akşam yemeği
еда yemek
банан muz
апельсин turuncu
лимон limon
овощной sebze
картофель patates
помидор domates
лук soğan
салат salata
говядина biftek
свинина domuz eti
курица tavuk
хлеб ekmek
масло tereyağı
сыр peynir
яйцо Yumurta
рис pirinç
макаронные изделия makarna
суп çorba
торт kek
кофе Kahve
чай çay
сок Meyve suyu
соль tuz
перец biber
напиток içmek
выпекать pişmek
вкус tatmak
подходить uygun olmak
рубашка gömlek
юбка etek
брюки pantolon
пальто kaban
сумка çanta
серый gri
розовый pembe

Başka diller öğrenin