🇸🇰

Master Common Slovak Phrases

An efficient technique for learning the most popular phrases in Slovak is based on muscle memory and the spaced repetition technique. Regularly practicing typing these phrases improves your recall capability. Allocating 10 minutes daily to this exercise can enable you to master all crucial phrases in just two to three months.


Type this line:

Why learning the most popular phrases in Slovak is important

Learning the most common phrases in Slovak at a beginner level (A1) is a crucial step in language acquisition for several reasons.

Solid foundation for further learning

By mastering the most frequently used phrases, you are essentially learning the building blocks of the language. This will make it easier to understand more complex sentences and conversations as you progress in your studies.

Basic communication

Even with a limited vocabulary, knowing common phrases can enable you to express basic needs, ask simple questions, and understand straightforward responses. This can be particularly useful if you are traveling to a country with Slovak as a main language or interacting with Slovak speakers.

Helps in comprehension

By familiarizing yourself with common phrases, you will be better equipped to understand spoken and written Slovak. This can make it easier to follow conversations, read texts, and even watch films or television shows in Slovak.

Helps to build confidence

Learning a new language can be daunting, but being able to successfully use and understand common phrases can provide a much-needed confidence boost. This can motivate you to continue learning and improving your language skills.

Cultural insight

Many common phrases are unique to a particular language and can provide insight into the culture and customs of its speakers. By learning these phrases, you are not only improving your language skills but also gaining a deeper understanding of culture.

Learning the most common phrases in Slovak at a beginner level (A1) is an important step in language learning. It provides a foundation for further learning, enables basic communication, aids in comprehension, builds confidence, and offers cultural insight.


Essential Phrases for Everyday Conversation (Slovak)

Ahoj ako sa máš? Hello, how are you?
Dobré ráno. Good morning.
Dobrý deň. Good afternoon.
Dobrý večer. Good evening.
Dobrú noc. Good night.
Zbohom. Goodbye.
Vidíme sa neskôr. See you later.
Do skorého videnia. See you soon.
Uvidíme sa zajtra. See you tomorrow.
Prosím. Please.
Ďakujem. Thank you.
Nie je začo. You're welcome.
Ospravedlnte ma. Excuse me.
Prepáč. I'm sorry.
Žiaden problém. No problem.
Potrebujem... I need...
Chcem... I want...
Mám... I have...
nemám I don't have
Máš...? Do you have...?
Myslím... I think...
Nemyslím si... I don't think...
Viem... I know...
Neviem... I don't know...
Som hladný. I'm hungry.
Som smädný. I'm thirsty.
Som unavený. I'm tired.
Som chorý. I'm sick.
Mám sa dobre, ďakujem. I'm fine, thank you.
Ako sa cítiš? How do you feel?
Cítim sa dobre. I feel good.
Cítim sa zle. I feel bad.
Môžem ti pomôcť? Can I help you?
Môžeš mi pomôcť? Can you help me?
nechapem. I don't understand.
Mohol by si to zopakovať, prosím? Could you repeat that, please?
Ako sa voláš? What's your name?
Volám sa Alex My name is Alex
Rád som ťa spoznal. Nice to meet you.
Koľko máš rokov? How old are you?
Mám 30 rokov. I am 30 years old.
Odkiaľ si? Where are you from?
som z Londýna I am from London
Hovoríš po anglicky? Do you speak English?
Hovorím trochu po anglicky. I speak a little English.
Nehovorím dobre po anglicky. I don't speak English well.
Čo robíš? What do you do?
Som študent. I am a student.
Pracujem ako učiteľka. I work as a teacher.
Páči sa mi to. I like it.
mne sa to nepaci. I don't like it.
Čo je toto? What's this?
To je kniha. That's a book.
Koľko to stojí? How much is this?
Je to priliš drahé. It's too expensive.
Ako sa máš? How are you doing?
Mám sa dobre, ďakujem. a ty? I'm fine, thank you. And you?
Som z Londýna I'm from London
Áno, hovorím trochu. Yes, I speak a little.
mam 30 rokov. I'm 30 years old.
Som študentom. I'm a student.
Pracujem ako učiteľka. I work as a teacher.
Je to kniha. It's a book.
Môžete mi pomôcť, prosím? Can you help me, please?
Áno, samozrejme. Yes, of course.
Nie, prepáč. Som zaneprázdnený. No, I'm sorry. I'm busy.
Kde je kúpelňa? Where is the bathroom?
Je to tam. It's over there.
Koľko je hodín? What time is it?
Sú tri hodiny. It's three o'clock.
Poďme niečo zjesť. Let's eat something.
Dáš si kávu? Do you want some coffee?
Áno prosím. Yes, please.
Nie ďakujem. No, thank you.
Koľko to stojí? How much is it?
Je to desať dolárov. It's ten dollars.
Môžem platiť kartou? Can I pay by card?
Prepáčte, iba hotovosť. Sorry, only cash.
Prepáčte, kde je najbližšia banka? Excuse me, where's the nearest bank?
Je to dole na ulici vľavo. It's down the street on the left.
Môžeš to zopakovať prosím? Can you repeat that, please?
Mohli by ste hovoriť pomalšie, prosím? Could you speak slower, please?
Čo to znamená? What does that mean?
Mohli by ste to hláskovať? How do you spell that?
Môžem dostať pohár vody? Can I have a glass of water?
Nech sa páči. Here you are.
Ďakujem mnohokrát. Thank you very much.
To je v poriadku. That's okay.
Aké je počasie? What's the weather like?
Je slnečno. It's sunny.
Prší. It's raining.
Čo robíš? What are you doing?
Čítam knihu. I'm reading a book.
Pozerám televíziu. I'm watching TV.
Idem do obchodu. I'm going to the store.
Chcete prísť? Do you want to come?
Áno, veľmi rád. Yes, I'd love to.
Nie, nemôžem. No, I can't.
Čo si robil včera? What did you do yesterday?
Išiel som na pláž. I went to the beach.
Zostal som doma. I stayed home.
Kedy máš narodeniny? When is your birthday?
Je 4. júla. It's on July 4th.
Môžeš šoférovať? Can you drive?
Áno, mám vodičský preukaz. Yes, I have a driver's license.
Nie, nemôžem šoférovať. No, I can't drive.
Učím sa šoférovať. I'm learning to drive.
Kde si sa naučil anglicky? Where did you learn English?
Naučil som sa to v škole. I learned it at school.
Učím sa to online. I'm learning it online.
Aké je tvoje obľúbené jedlo? What's your favorite food?
Milujem pizzu. I love pizza.
Nemám rád ryby. I don't like fish.
Bol si niekedy v Londýne? Have you ever been to London?
Áno, navštívil som minulý rok. Yes, I visited last year.
Nie, ale chcel by som ísť. No, but I'd like to go.
Idem do postele. I'm going to bed.
Dobre sa vyspi. Sleep well.
Pekný deň. Have a good day.
opatruj sa. Take care.
Aké je tvoje telefónne číslo? What's your phone number?
Moje číslo je ... My number is ...
Môžem ti zavolať? Can I call you?
Áno, zavolajte mi kedykoľvek. Yes, call me anytime.
Prepáč, zmeškal som tvoj hovor. Sorry, I missed your call.
Môžeme sa stretnúť zajtra? Can we meet tomorrow?
Kde sa stretneme? Where shall we meet?
Stretneme sa v kaviarni. Let's meet at the cafe.
Kedy? What time?
O 15:00 hod. At 3 PM.
Je to ďaleko? Is it far?
Odbočiť vľavo. Turn left.
Odbočiť doprava. Turn right.
Choďte rovno. Go straight ahead.
Na prvej odbočte doľava. Take the first left.
Na druhej odbočke odbočte vpravo. Take the second right.
Je to vedľa banky. It's next to the bank.
Je oproti supermarketu. It's opposite the supermarket.
Je to blízko pošty. It's near the post office.
Je to ďaleko odtiaľto. It's far from here.
Môžem použiť váš telefón? Can I use your phone?
Máte Wi-Fi? Do you have Wi-Fi?
Aké je heslo? What's the password?
Môj telefón je mŕtvy. My phone is dead.
Môžem si tu nabiť telefón? Can I charge my phone here?
Potrebujem lekára. I need a doctor.
Zavolajte sanitku. Call an ambulance.
Krúti sa mi hlava. I feel dizzy.
Bolí ma hlava. I have a headache.
Mám bolesti brucha. I have a stomachache.
Potrebujem lekáreň. I need a pharmacy.
Kde je najbližšia nemocnica? Where is the nearest hospital?
Stratil som tašku. I lost my bag.
Môžete zavolať políciu? Can you call the police?
Potrebujem pomoc. I need help.
Hľadám svojho priateľa. I'm looking for my friend.
Videl si túto osobu? Have you seen this person?
Som stratený. I'm lost.
Môžete mi to ukázať na mape? Can you show me on the map?
Potrebujem smer. I need directions.
Aký je dnes dátum? What's the date today?
Koľko je hodín? What's the time?
Je priskoro. It's early.
Už je neskoro. It's late.
Som načas. I'm on time.
som priskoro. I'm early.
Meškám. I'm late.
Môžeme preplánovať? Can we reschedule?
Potrebujem zrušiť. I need to cancel.
V pondelok som k dispozícii. I'm available on Monday.
Aký čas vám vyhovuje? What time works for you?
To mi funguje. That works for me.
Vtedy som zaneprázdnený. I'm busy then.
Môžem si zobrať priateľa? Can I bring a friend?
Som tu. I'm here.
Kde si? Where are you?
Som na ceste. I'm on my way.
Som tam za 5 minút. I'll be there in 5 minutes.
Prepáč, že meškám. Sorry, I'm late.
Mali ste dobrý výlet? Did you have a good trip?
Áno bolo to skvelé. Yes, it was great.
Nie, bolo to únavné. No, it was tiring.
Vitaj späť! Welcome back!
Môžete mi to napísať? Can you write it down for me?
necítim sa dobre. I don't feel well.
Myslím, že je to dobrý nápad. I think it's a good idea.
Myslím, že to nie je dobrý nápad. I don't think that's a good idea.
Mohli by ste mi o tom povedať viac? Could you tell me more about it?
Chcel by som rezervovať stôl pre dvoch. I'd like to book a table for two.
Je prvý máj. It's the first of May.
Môžem si to vyskúšať? Can I try this on?
Kde je montážna miestnosť? Where's the fitting room?
Toto je príliš malé. This is too small.
Toto je príliš veľké. This is too big.
Dobré ráno! Good morning!
Prajem pekný deň! Have a great day!
Čo sa deje? What's up?
Môžem ti s niečím pomôcť? Can I help you with anything?
Ďakujem ti veľmi pekne. Thank you so much.
To je mi ľúto. I'm sorry to hear that.
Gratulujem! Congratulations!
To znie skvele. That sounds great.
Mohli by ste to prosím zopakovať? Could you please repeat that?
To som nezachytil. I didn't catch that.
Čoskoro to dobehneme. Let's catch up soon.
Co si myslis? What do you think?
Dám vám vedieť. I'll let you know.
Môžem získať váš názor na toto? Can I get your opinion on this?
Teším sa na to. I'm looking forward to it.
Ako vám môžem pomôcť? How can I assist you?
Bývam v meste. I live in a city.
Bývam v malom meste. I live in a small town.
Bývam na vidieku. I live in the countryside.
Bývam blízko pláže. I live near the beach.
Aké je Vaše zamestnanie? What's your job?
Hľadám prácu. I'm looking for a job.
Som učiteľ. I'm a teacher.
Pracujem v nemocnici. I work in a hospital.
Som na dôchodku. I'm retired.
Máš nejaké zvieratko? Do you have any pets?
To dáva zmysel. That makes sense.
Cením si tvoju pomoc. I appreciate your help.
Rád som ťa spoznal. It was nice meeting you.
Zostaňme v kontakte. Let's keep in touch.
Bezpečné cesty! Safe travels!
Všetko najlepšie. Best wishes.
Nie som si istý. I'm not sure.
Mohli by ste mi to vysvetliť? Could you explain that to me?
Je mi to naozaj ľúto. I'm really sorry.
Koľko to stojí? How much does this cost?
Môžem dostať účet, prosím? Can I have the bill, please?
Viete mi odporučiť dobrú reštauráciu? Can you recommend a good restaurant?
Mohli by ste mi dať pokyny? Could you give me directions?
Kde je toaleta? Where is the restroom?
Chcel by som urobiť rezerváciu. I'd like to make a reservation.
Dáme si menu, prosím? Can we have the menu, please?
Som alergický na... I'm allergic to...
Ako dlho to trvá? How long will it take?
Môžem dostať pohár vody, prosím? Can I have a glass of water, please?
Je toto miesto obsadené? Is this seat taken?
Moje meno je... My name is...
Môžete hovoriť pomalšie, prosím? Can you speak more slowly, please?
Mohol by si mi pomôcť prosím? Could you help me, please?
Som tu na stretnutí. I'm here for my appointment.
Kde môžem zaparkovať? Where can I park?
Toto by som chcel vrátiť. I'd like to return this.
Doručujete? Do you deliver?
Aké je heslo Wi-Fi? What's the Wi-Fi password?
Chcel by som zrušiť svoju objednávku. I'd like to cancel my order.
Môžem dostať účtenku, prosím? Can I have a receipt, please?
Aký je výmenný kurz? What's the exchange rate?
Beriete rezervácie? Do you take reservations?
Existuje zľava? Is there a discount?
Aké sú otváracie hodiny? What are the opening hours?
Môžem si rezervovať stôl pre dvoch? Can I book a table for two?
Kde je najbližší bankomat? Where's the nearest ATM?
Ako sa dostanem na letisko? How do I get to the airport?
Môžete mi zavolať taxík? Can you call me a taxi?
Dám si kávu, prosím. I'd like a coffee, please.
Mohla by som ešte...? Could I have some more...?
Čo to slovo znamená? What does this word mean?
Môžeme rozdeliť účet? Can we split the bill?
Som tu na dovolenke. I'm here on vacation.
Čo odporúčate? What do you recommend?
Hľadám túto adresu. I'm looking for this address.
Ako ďaleko je to? How far is it?
Môžem dostať ten šek, prosím? Can I have the check, please?
Máte nejaké voľné miesta? Do you have any vacancies?
Chcel by som sa pozrieť. I'd like to check out.
Môžem si tu nechať batožinu? Can I leave my luggage here?
Aký je najlepší spôsob, ako sa dostať do...? What's the best way to get to...?
Potrebujem adaptér. I need an adapter.
Môžem dostať mapu? Can I have a map?
Čo je to dobrý suvenír? What's a good souvenir?
Môžem odfotiť? Can I take a photo?
Neviete kde sa da kupit...? Do you know where I can buy...?
Som tu služobne. I'm here on business.
Môžem mať neskoré odhlásenie? Can I have a late checkout?
Kde si môžem požičať auto? Where can I rent a car?
Potrebujem zmeniť svoju rezerváciu. I need to change my booking.
Aká je miestna špecialita? What's the local specialty?
Môžem mať sedadlo pri okne? Can I have a window seat?
Sú zahrnuté raňajky? Is breakfast included?
Ako sa pripojím k sieti Wi-Fi? How do I connect to the Wi-Fi?
Môžem mať nefajčiarsku izbu? Can I have a non-smoking room?
Kde nájdem lekáreň? Where can I find a pharmacy?
Môžete odporučiť prehliadku? Can you recommend a tour?
Ako sa dostanem na železničnú stanicu? How do I get to the train station?
Na semafore odbočte doľava. Turn left at the traffic lights.
Pokračujte stále rovno. Keep going straight ahead.
Je to vedľa supermarketu. It's next to the supermarket.
Hľadám pána Smitha. I'm looking for Mr. Smith.
Mohol by som zanechať správu? Could I leave a message?
Je zahrnutá služba? Is service included?
Toto nie je to, čo som si objednal. This isn't what I ordered.
Myslím, že je tam chyba. I think there's a mistake.
Som alergický na orechy. I'm allergic to nuts.
Mohli by sme dostať viac chleba? Could we have some more bread?
Aké je heslo pre Wi-Fi? What's the password for the Wi-Fi?
Batéria môjho telefónu je vybitá. My phone's battery is dead.
Máte nabíjačku, ktorú by som mohol použiť? Do you have a charger I could use?
Vedeli by ste mi odporučiť dobrú reštauráciu? Could you recommend a good restaurant?
Aké pamiatky by som mal vidieť? What sights should I see?
Je v blízkosti lekáreň? Is there a pharmacy nearby?
Potrebujem kúpiť nejaké známky. I need to buy some stamps.
Kde môžem poslať tento list? Where can I post this letter?
Chcel by som si požičať auto. I'd like to rent a car.
Mohli by ste posunúť tašku, prosím? Could you move your bag, please?
Vlak je plný. The train is full.
Z akého nástupišťa odchádza vlak? What platform does the train leave from?
Je toto vlak do Londýna? Is this the train to London?
Ako dlho trvá cesta? How long does the journey take?
Môžem otvoriť okno? Can I open the window?
Chcel by som sedadlo pri okne, prosím. I'd like a window seat, please.
Cítím sa chorý. I feel sick.
Stratil som pas. I've lost my passport.
Môžete mi zavolať taxík? Can you call a taxi for me?
Ako ďaleko je to na letisko? How far is it to the airport?
Kedy sa múzeum otvára? What time does the museum open?
Koľko stojí vstupné? How much is the entrance fee?
Môžem fotiť? Can I take photos?
Kde si môžem kúpiť lístky? Where can I buy tickets?
Je poškodený. It's damaged.
Môžem dostať náhradu? Can I get a refund?
Len si prezerám, ďakujem. I'm just browsing, thank you.
Hľadám darček. I'm looking for a gift.
Máte to aj v inej farbe? Do you have this in another color?
Môžem platiť na splátky? Can I pay in installments?
Toto je dar. Môžeš mi to zabaliť? This is a gift. Can you wrap it for me?
Potrebujem si dohodnúť stretnutie. I need to make an appointment.
Mám rezerváciu. I have a reservation.
Chcel by som zrušiť svoju rezerváciu. I'd like to cancel my booking.
Som tu na konferencii. I'm here for the conference.
Kde je registračný pult? Where's the registration desk?
Môžem dostať mapu mesta? Can I have a map of the city?
Kde si môžem vymeniť peniaze? Where can I exchange money?
Potrebujem urobiť výber. I need to make a withdrawal.
Moja karta nefunguje. My card isn't working.
Zabudol som svoj PIN. I forgot my PIN.
Kedy sa podávajú raňajky? What time is breakfast served?
Máte telocvičňu? Do you have a gym?
Je bazén vyhrievaný? Is the pool heated?
Potrebujem extra vankúš. I need an extra pillow.
Nefunguje klimatizácia. The air conditioning isn't working.
Užil som si pobyt. I've enjoyed my stay.
Vedeli by ste odporučiť iný hotel? Could you recommend another hotel?
Poštípal ma hmyz. I've been bitten by an insect.
Stratil som kľúč. I've lost my key.
Môžem mať budík? Can I have a wake-up call?
Hľadám turistickú informačnú kanceláriu. I'm looking for the tourist information office.
Môžem si tu kúpiť lístok? Can I buy a ticket here?
Kedy ide ďalší autobus do centra mesta? When's the next bus to the city center?
Ako môžem použiť tento automat na lístky? How do I use this ticket machine?
Existuje zľava pre študentov? Is there a discount for students?
Chcel by som si obnoviť členstvo. I'd like to renew my membership.
Môžem si zmeniť miesto? Can I change my seat?
Zmeškal som svoj let. I missed my flight.
Kde si môžem vyzdvihnúť batožinu? Where can I claim my luggage?
Existuje kyvadlová doprava do hotela? Is there a shuttle to the hotel?
Potrebujem niečo vyhlásiť. I need to declare something.
Cestujem s dieťaťom. I'm traveling with a child.
Môžete mi pomôcť s mojimi taškami? Can you help me with my bags?

Learn other languages