🇮🇳

Κύρια κοινές φράσεις Ινδικά Αγγλικά

Μια αποτελεσματική τεχνική για την εκμάθηση των πιο δημοφιλών φράσεων στα Ινδικά Αγγλικά βασίζεται στη μυϊκή μνήμη και στην τεχνική επανάληψης σε απόσταση. Η τακτική εξάσκηση στην πληκτρολόγηση αυτών των φράσεων βελτιώνει την ικανότητα ανάκλησής σας. Αφιερώνοντας 10 λεπτά καθημερινά σε αυτήν την άσκηση, μπορείτε να κατακτήσετε όλες τις κρίσιμες φράσεις σε μόλις δύο έως τρεις μήνες.


Πληκτρολογήστε αυτή τη γραμμή:

Γιατί είναι σημαντική η εκμάθηση των πιο δημοφιλών φράσεων στα Ινδικά Αγγλικά

Η εκμάθηση των πιο κοινών φράσεων στα Ινδικά Αγγλικά σε επίπεδο αρχαρίου (A1) είναι ένα κρίσιμο βήμα στην κατάκτηση της γλώσσας για διάφορους λόγους.

Στερεά θεμέλια για περαιτέρω μάθηση

Κατακτώντας τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες φράσεις, ουσιαστικά μαθαίνετε τα δομικά στοιχεία της γλώσσας. Αυτό θα διευκολύνει την κατανόηση πιο σύνθετων προτάσεων και συνομιλιών καθώς προχωράτε στις σπουδές σας.

Βασική επικοινωνία

Ακόμη και με περιορισμένο λεξιλόγιο, η γνώση κοινών φράσεων μπορεί να σας επιτρέψει να εκφράσετε βασικές ανάγκες, να κάνετε απλές ερωτήσεις και να κατανοήσετε άμεσες απαντήσεις. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ταξιδεύετε σε μια χώρα με κύρια γλώσσα τα Ινδικά Αγγλικά ή αλληλεπιδράτε με ομιλητές Ινδικά Αγγλικά.

Βοηθά στην κατανόηση

Εξοικειώνοντας τον εαυτό σας με κοινές φράσεις, θα είστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να κατανοήσετε προφορικά και γραπτά Ινδικά Αγγλικά. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την παρακολούθηση συνομιλιών, την ανάγνωση κειμένων, ακόμη και την παρακολούθηση ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών στα Ινδικά Αγγλικά.

Βοηθά στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης

Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας μπορεί να είναι αποθαρρυντική, αλλά η επιτυχής χρήση και κατανόηση κοινών φράσεων μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη τόνωση της αυτοπεποίθησης. Αυτό μπορεί να σας παρακινήσει να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να βελτιώνετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Πολιτιστική διορατικότητα

Πολλές κοινές φράσεις είναι μοναδικές για μια συγκεκριμένη γλώσσα και μπορούν να παρέχουν μια εικόνα για τον πολιτισμό και τα έθιμα των ομιλητών της. Με την εκμάθηση αυτών των φράσεων, όχι μόνο βελτιώνετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, αλλά αποκτάτε και μια βαθύτερη κατανόηση της κουλτούρας των.

Η εκμάθηση των πιο κοινών φράσεων στα Ινδικά Αγγλικά σε επίπεδο αρχαρίου (A1) είναι ένα σημαντικό βήμα στην εκμάθηση γλώσσας. Παρέχει τα θεμέλια για περαιτέρω μάθηση, επιτρέπει τη βασική επικοινωνία, βοηθά στην κατανόηση, χτίζει εμπιστοσύνη και προσφέρει πολιτιστική διορατικότητα.


Βασικές φράσεις για καθημερινή συνομιλία (Ινδικά Αγγλικά)

Hello, how are you? Γεια πώς είσαι?
Good morning. Καλημέρα.
Good afternoon. Καλό απόγευμα.
Good evening. Καλό απόγευμα.
Good night. Καληνυχτα.
Goodbye. Αντιο σας.
See you later. Τα λέμε αργότερα.
See you soon. Τα λέμε σύντομα.
See you tomorrow. Τα λέμε αύριο.
Please. Σας παρακαλούμε.
Thank you. Ευχαριστώ.
You're welcome. Παρακαλώ.
Excuse me. Με συγχωρείς.
I'm sorry. Συγγνώμη.
No problem. Κανένα πρόβλημα.
I need... Χρειάζομαι...
I want... Θέλω...
I have... Εχω...
I don't have δεν έχω
Do you have...? Εχεις...?
I think... Νομίζω...
I don't think... δεν νομιζω...
I know... Ξέρω...
I don't know... Δεν γνωρίζω...
I'm hungry. Πεινάω.
I'm thirsty. Διψάω.
I'm tired. Είμαι κουρασμένος.
I'm sick. Είμαι άρρωστος.
I'm fine, thank you. Είμαι καλά ευχαριστώ.
How do you feel? Πως αισθάνεσαι?
I feel good. Νιώθω καλά.
I feel bad. Νιώθω άσχημα.
Can I help you? Μπορώ να σε βοηθήσω?
Can you help me? Μπορείς να με βοηθήσεις?
I don't understand. Δεν καταλαβαίνω.
Could you repeat that, please? Μπορεις να το επαναλαβεις ΠΑΡΑΚΑΛΩ?
What's your name? Ποιο είναι το όνομά σου?
My name is Alex Το ονομά μου είναι 'Αλεξ
Nice to meet you. Χαίρομαι που σε γνωρίζω.
How old are you? Πόσο χρονών είσαι?
I am 30 years old. Ειμαι 30 χρονων.
Where are you from? Από που είσαι?
I am from London είμαι από το Λονδίνο
Do you speak English? Μιλάς αγγλικά?
I speak a little English. Μιλάω λίγα Αγγλικά.
I don't speak English well. Δεν μιλάω καλά αγγλικά.
What do you do? Τι κάνεις?
I am a student. Είμαι μαθητής.
I work as a teacher. Εργάζομαι ως δάσκαλος.
I like it. Μου αρέσει.
I don't like it. Δεν μου αρέσει.
What's this? Τι είναι αυτό?
That's a book. Αυτό είναι ένα βιβλίο.
How much is this? Πόσο κοστίζει αυτό?
It's too expensive. Είναι πολύ ακριβό.
How are you doing? Πώς είσαι?
I'm fine, thank you. And you? Είμαι καλά ευχαριστώ. Και εσύ?
I'm from London Είμαι από το Λονδίνο
Yes, I speak a little. Ναι, μιλάω λίγο.
I'm 30 years old. Είμαι 30 χρονών.
I'm a student. Είμαι φοιτητής.
I work as a teacher. Εργάζομαι ως δάσκαλος.
It's a book. Ειναι ενα βιβλιο.
Can you help me, please? Μπορείς να με βοηθήσεις σε παρακαλώ?
Yes, of course. Ναι φυσικά.
No, I'm sorry. I'm busy. Όχι, λυπάμαι. Είμαι απασχολημένος.
Where is the bathroom? Πού είναι το μπάνιο?
It's over there. Είναι εκεί πέρα.
What time is it? Τι ώρα είναι?
It's three o'clock. Είναι τρείς η ώρα.
Let's eat something. Ας φάμε κάτι.
Do you want some coffee? Θελεις λιγο καφε?
Yes, please. Ναι παρακαλώ.
No, thank you. Οχι ευχαριστώ.
How much is it? Πόσο κοστίζει?
It's ten dollars. Είναι δέκα δολάρια.
Can I pay by card? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα;
Sorry, only cash. Συγγνώμη, μόνο μετρητά.
Excuse me, where's the nearest bank? Με συγχωρείτε, πού είναι η πλησιέστερη τράπεζα;
It's down the street on the left. Είναι κάτω στο δρόμο στα αριστερά.
Can you repeat that, please? Μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ?
Could you speak slower, please? Θα μπορούσατε να μιλήσετε πιο αργά, παρακαλώ;
What does that mean? Τι σημαίνει αυτό?
How do you spell that? Πώς γράφεται αυτό;
Can I have a glass of water? Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό?
Here you are. Εδώ είσαι.
Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ.
That's okay. Είναι εντάξει.
What's the weather like? Πώς είναι ο καιρός?
It's sunny. Εχει λιακάδα.
It's raining. Βρέχει.
What are you doing? Τι κάνεις?
I'm reading a book. Διαβάζω ένα βιβλίο.
I'm watching TV. Βλέπω τηλεόραση.
I'm going to the store. Πάω στο κατάστημα.
Do you want to come? Θέλετε να έρθετε?
Yes, I'd love to. Ναι, θα το ήθελα πολύ.
No, I can't. Όχι, δεν μπορώ.
What did you do yesterday? Τι έκανες χθες?
I went to the beach. Πήγα στην παραλία.
I stayed home. Εμεινα σπίτι.
When is your birthday? Πότε είναι τα γενέθλιά σου?
It's on July 4th. Είναι στις 4 Ιουλίου.
Can you drive? Μπορείς να οδηγήσεις?
Yes, I have a driver's license. Ναι, έχω δίπλωμα οδήγησης.
No, I can't drive. Όχι, δεν μπορώ να οδηγήσω.
I'm learning to drive. Μαθαίνω να οδηγώ.
Where did you learn English? Που έμαθες αγγλικα?
I learned it at school. Το έμαθα στο σχολείο.
I'm learning it online. Το μαθαίνω διαδικτυακά.
What's your favorite food? Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
I love pizza. Λατρεύω την πίτσα.
I don't like fish. Δεν μου αρέσουν τα ψάρια.
Have you ever been to London? Εχεις πάει ποτέ στο Λονδίνο?
Yes, I visited last year. Ναι, το επισκέφτηκα πέρυσι.
No, but I'd like to go. Όχι, αλλά θα ήθελα να φύγω.
I'm going to bed. Πάω για ύπνο.
Sleep well. Καλόν ύπνο.
Have a good day. Να έχεις μια όμορφη μέρα.
Take care. Να προσέχεις.
What's your phone number? Ποιο είναι το τηλέφωνό σου?
My number is ... Ο αριθμός μου είναι ...
Can I call you? Μπορώ να σου τηλεφωνήσω?
Yes, call me anytime. Ναι, καλέστε με οποιαδήποτε στιγμή.
Sorry, I missed your call. Συγγνώμη, έχασα την κλήση σας.
Can we meet tomorrow? Μπορούμε να συναντηθούμε αύριο?
Where shall we meet? Πού να συναντηθούμε?
Let's meet at the cafe. Ας βρεθούμε στο καφενείο.
What time? Τι ώρα?
At 3 PM. Στις 3 το μεσημέρι.
Is it far? Είναι μακριά?
Turn left. Στρίψτε αριστερά.
Turn right. Στρίψτε δεξιά.
Go straight ahead. Πήγαινε ευθεία.
Take the first left. Πάρτε το πρώτο αριστερά.
Take the second right. Παρε το δευτερο ΔΕΞΙΑ.
It's next to the bank. Είναι δίπλα στην τράπεζα.
It's opposite the supermarket. Είναι απέναντι από το σούπερ μάρκετ.
It's near the post office. Είναι κοντά στο ταχυδρομείο.
It's far from here. Είναι μακριά από εδώ.
Can I use your phone? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σου?
Do you have Wi-Fi? Έχετε Wi-Fi;
What's the password? Ποιος ειναι ο ΚΩΔΙΚΟΣ?
My phone is dead. Το τηλέφωνό μου είναι νεκρό.
Can I charge my phone here? Μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου εδώ;
I need a doctor. Χρειάζομαι ένα γιατρό.
Call an ambulance. Καλέστε ένα ασθενοφόρο.
I feel dizzy. Νιώθω ζαλάδα.
I have a headache. Εχω πονοκέφαλο.
I have a stomachache. Εχω ένα στομαχόπονο.
I need a pharmacy. Χρειάζομαι φαρμακείο.
Where is the nearest hospital? Πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο;
I lost my bag. Έχασα την τσάντα μου.
Can you call the police? Μπορείτε να καλέσετε την αστυνομία;
I need help. Χρειάζομαι βοήθεια.
I'm looking for my friend. Ψάχνω τον φίλο μου.
Have you seen this person? Εχετε δει αυτό το άτομο?
I'm lost. Εχω χαθεί.
Can you show me on the map? Μπορείτε να μου δείξετε στον χάρτη;
I need directions. Χρειάζομαι οδηγίες.
What's the date today? Ποια είναι η ημερομηνία σήμερα?
What's the time? Τι ώρα είναι?
It's early. Είναι νωρίς.
It's late. Είναι αργά.
I'm on time. Ειμαι στην ωρα μου.
I'm early. Είμαι νωρίς.
I'm late. Αργησα.
Can we reschedule? Μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε;
I need to cancel. Πρέπει να ακυρώσω.
I'm available on Monday. Είμαι διαθέσιμος τη Δευτέρα.
What time works for you? Τι ώρα λειτουργεί για εσάς;
That works for me. Αυτό λειτουργεί για μένα.
I'm busy then. Είμαι απασχολημένος τότε.
Can I bring a friend? Μπορώ να φέρω έναν φίλο;
I'm here. Είμαι εδώ.
Where are you? Που είσαι?
I'm on my way. Ερχομαι.
I'll be there in 5 minutes. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
Sorry, I'm late. Συγγνώμη που άργησα.
Did you have a good trip? Είχες καλό ταξίδι?
Yes, it was great. Ναι ήταν υπέροχα.
No, it was tiring. Όχι, ήταν κουραστικό.
Welcome back! Καλως ορισες πισω!
Can you write it down for me? Μπορείτε να μου το γράψετε;
I don't feel well. Δεν νιώθω καλά.
I think it's a good idea. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
I don't think that's a good idea. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
Could you tell me more about it? Θα μπορούσατε να μου πείτε περισσότερα για αυτό;
I'd like to book a table for two. Θα ήθελα να κλείσω ένα τραπέζι για δύο.
It's the first of May. Είναι η πρώτη Μαΐου.
Can I try this on? Μπορώ να το δοκιμάσω?
Where's the fitting room? Πού είναι το γυμναστήριο;
This is too small. Αυτό είναι πολύ μικρό.
This is too big. Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
Good morning! Καλημέρα!
Have a great day! Να έχεις μια υπέροχη μέρα!
What's up? Ποια είναι τα νέα σου?
Can I help you with anything? Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι?
Thank you so much. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
I'm sorry to hear that. Λυπάμαι που το ακούω αυτό.
Congratulations! Συγχαρητήρια!
That sounds great. Ακούγεται υπέροχο.
Could you please repeat that? Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να επαναλάβετε αυτό;
I didn't catch that. Δεν το κατάλαβα.
Let's catch up soon. Ας προλάβουμε σύντομα.
What do you think? Τι νομίζετε;
I'll let you know. Θα σας ενημερώσουμε.
Can I get your opinion on this? Μπορώ να πάρω τη γνώμη σας για αυτό;
I'm looking forward to it. Ανυπομονώ για αυτό.
How can I assist you? Πως μπορώ να σας βοηθήσω;
I live in a city. Ζω σε μια πόλη.
I live in a small town. Ζω σε μια μικρή πόλη.
I live in the countryside. Ζω στην επαρχία.
I live near the beach. Μένω κοντά στην παραλία.
What's your job? Ποιο είναι το επάγγελμά σας?
I'm looking for a job. Ψάχνω δουλειά.
I'm a teacher. Είμαι δάσκαλος.
I work in a hospital. Δουλεύω σε νοσοκομείο.
I'm retired. Είμαι συνταξιούχος.
Do you have any pets? Εχεις κανένα κατοικίδιο?
That makes sense. Οτι έχει νόημα.
I appreciate your help. Εκτιμώ την βοήθειά σου.
It was nice meeting you. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα.
Let's keep in touch. Ας κρατησουμε επαφή.
Safe travels! Ασφαλή ταξίδια!
Best wishes. Τις καλύτερες ευχές μου.
I'm not sure. Δεν είμαι σίγουρος.
Could you explain that to me? Μπορείς να μου το εξηγήσεις;
I'm really sorry. Λυπάμαι πολύ.
How much does this cost? Πόσο κοστίζει αυτό?
Can I have the bill, please? Μπορώ να έχω τον λογαριασμό?
Can you recommend a good restaurant? Μπορείτε να προτείνετε ένα καλό εστιατόριο;
Could you give me directions? Μπορείτε να μου δώσετε οδηγίες;
Where is the restroom? Πού είναι η τουαλέτα;
I'd like to make a reservation. Θα ήθελα να κάνω κράτηση.
Can we have the menu, please? Μπορούμε να έχουμε το μενού, παρακαλώ;
I'm allergic to... Είμαι αλλεργικός στο...
How long will it take? Πόση ώρα θα πάρει?
Can I have a glass of water, please? Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ;
Is this seat taken? Αυτή η θέση είναι κατειλημμένη;
My name is... Το όνομά μου είναι...
Can you speak more slowly, please? Μπορείτε να μιλήσετε πιο αργά, παρακαλώ;
Could you help me, please? Θα μπορούσες να με βοηθήσεις παρακαλώ?
I'm here for my appointment. Είμαι εδώ για το ραντεβού μου.
Where can I park? Πού μπορώ να παρκάρω;
I'd like to return this. Θα ήθελα να το επιστρέψω αυτό.
Do you deliver? Παραδίδετε;
What's the Wi-Fi password? Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi;
I'd like to cancel my order. Θα ήθελα να ακυρώσω την παραγγελία μου.
Can I have a receipt, please? Μπορώ να έχω μια απόδειξη, παρακαλώ;
What's the exchange rate? Ποια είναι η ισοτιμία;
Do you take reservations? Δέχεστε κρατήσεις;
Is there a discount? Υπάρχει έκπτωση;
What are the opening hours? Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας;
Can I book a table for two? Μπορώ να κλείσω τραπέζι για δύο;
Where's the nearest ATM? Πού είναι το πλησιέστερο ΑΤΜ;
How do I get to the airport? Πως πάω στο αεροδρόμιο?
Can you call me a taxi? Μπορείτε να με καλέσετε ταξί;
I'd like a coffee, please. Θα ήθελα έναν καφέ, παρακαλώ.
Could I have some more...? Θα μπορούσα να έχω κι άλλα...;
What does this word mean? Τι σημαίνει αυτή η λέξη?
Can we split the bill? Μπορούμε να χωρίσουμε το λογαριασμό;
I'm here on vacation. Είμαι εδώ για διακοπές.
What do you recommend? Τι μου προτείνετε;
I'm looking for this address. Ψάχνω για αυτή τη διεύθυνση.
How far is it? Πόσο μακριά είναι?
Can I have the check, please? Μπορώ να έχω το λογαριασμό παρακαλώ?
Do you have any vacancies? Έχετε κενές θέσεις;
I'd like to check out. Θα ήθελα να κάνω check out.
Can I leave my luggage here? Μπορώ να αφήσω τις αποσκευές μου εδώ;
What's the best way to get to...? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στο...;
I need an adapter. Χρειάζομαι έναν προσαρμογέα.
Can I have a map? Μπορώ να έχω έναν χάρτη;
What's a good souvenir? Τι είναι ένα καλό αναμνηστικό;
Can I take a photo? Μπορώ να βγάλω φωτογραφία;
Do you know where I can buy...? Ξέρετε που μπορώ να αγοράσω...
I'm here on business. Είμαι εδώ για δουλειές.
Can I have a late checkout? Μπορώ να κάνω ταμείο αργά;
Where can I rent a car? Πού μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο;
I need to change my booking. Πρέπει να αλλάξω την κράτησή μου.
What's the local specialty? Ποια είναι η τοπική σπεσιαλιτέ;
Can I have a window seat? Μπορώ να έχω ένα κάθισμα στο παράθυρο;
Is breakfast included? Περιλαμβάνεται πρωινό;
How do I connect to the Wi-Fi? Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Wi-Fi;
Can I have a non-smoking room? Μπορώ να έχω δωμάτιο για μη καπνιστές;
Where can I find a pharmacy? Πού μπορώ να βρω φαρμακείο;
Can you recommend a tour? Μπορείτε να προτείνετε μια περιήγηση;
How do I get to the train station? Πώς θα πάω στο σιδηροδρομικό σταθμό;
Turn left at the traffic lights. Στρίψτε αριστερά στα φανάρια.
Keep going straight ahead. Συνεχίστε ευθεία.
It's next to the supermarket. Είναι δίπλα στο σούπερ μάρκετ.
I'm looking for Mr. Smith. Ψάχνω για τον κύριο Σμιθ.
Could I leave a message? Θα μπορούσα να αφήσω ένα μήνυμα;
Is service included? Περιλαμβάνεται η υπηρεσία;
This isn't what I ordered. Δεν είναι αυτό που παρήγγειλα.
I think there's a mistake. Νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος.
I'm allergic to nuts. Είμαι αλλεργικός στους ξηρούς καρπούς.
Could we have some more bread? Θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο ακόμα ψωμί;
What's the password for the Wi-Fi? Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης για το Wi-Fi;
My phone's battery is dead. Η μπαταρία του τηλεφώνου μου έχει τελειώσει.
Do you have a charger I could use? Έχετε φορτιστή που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;
Could you recommend a good restaurant? Θα μπορούσατε να προτείνετε ένα καλό εστιατόριο;
What sights should I see? Ποια αξιοθέατα πρέπει να δω;
Is there a pharmacy nearby? Υπάρχει φαρμακείο κοντά;
I need to buy some stamps. Πρέπει να αγοράσω μερικά γραμματόσημα.
Where can I post this letter? Πού μπορώ να δημοσιεύσω αυτήν την επιστολή;
I'd like to rent a car. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο.
Could you move your bag, please? Μπορείτε να μετακινήσετε την τσάντα σας, παρακαλώ;
The train is full. Το τρένο είναι γεμάτο.
What platform does the train leave from? Από ποια πλατφόρμα φεύγει το τρένο;
Is this the train to London? Αυτό είναι το τρένο για Λονδίνο;
How long does the journey take? Πόσο διαρκεί το ταξίδι;
Can I open the window? Μπορώ να ανοίξω το παράθυρο?
I'd like a window seat, please. Θα ήθελα ένα κάθισμα στο παράθυρο, παρακαλώ.
I feel sick. Νιώθω άρρωστος.
I've lost my passport. Έχω χάσει το διαβατήριό μου.
Can you call a taxi for me? Μπορείς να μου καλέσεις ταξί;
How far is it to the airport? Πόσο απέχει από το αεροδρόμιο;
What time does the museum open? Τι ώρα ανοίγει το μουσείο;
How much is the entrance fee? Πόσο είναι η είσοδος;
Can I take photos? Μπορώ να βγάλω φωτογραφίες;
Where can I buy tickets? Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήρια;
It's damaged. Είναι κατεστραμμένο.
Can I get a refund? Μπορώ να λάβω επιστροφή χρημάτων;
I'm just browsing, thank you. Μόλις ξεφυλλίζω, ευχαριστώ.
I'm looking for a gift. Ψάχνω για δώρο.
Do you have this in another color? Το έχεις σε άλλο χρώμα;
Can I pay in installments? Μπορώ να πληρώσω σε δόσεις;
This is a gift. Can you wrap it for me? Αυτο ειναι ενα δωρο. Μπορείς να μου το τυλίξεις;
I need to make an appointment. Πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού.
I have a reservation. Εχω κάνει κράτηση.
I'd like to cancel my booking. Θα ήθελα να ακυρώσω την κράτησή μου.
I'm here for the conference. Είμαι εδώ για το συνέδριο.
Where's the registration desk? Πού είναι το γραφείο εγγραφής;
Can I have a map of the city? Μπορώ να έχω έναν χάρτη της πόλης;
Where can I exchange money? Πού μπορώ να ανταλλάξω χρήματα;
I need to make a withdrawal. Πρέπει να κάνω ανάληψη.
My card isn't working. Η κάρτα μου δεν λειτουργεί.
I forgot my PIN. Ξέχασα το PIN μου.
What time is breakfast served? Τι ώρα σερβίρεται το πρωινό;
Do you have a gym? Έχετε γυμναστήριο;
Is the pool heated? Θερμαίνεται η πισίνα;
I need an extra pillow. Χρειάζομαι ένα επιπλέον μαξιλάρι.
The air conditioning isn't working. Ο κλιματισμός δεν λειτουργεί.
I've enjoyed my stay. Απόλαυσα τη διαμονή μου.
Could you recommend another hotel? Θα μπορούσατε να προτείνετε κάποιο άλλο ξενοδοχείο;
I've been bitten by an insect. Με έχει τσίμπησε ένα έντομο.
I've lost my key. Έχασα το κλειδί μου.
Can I have a wake-up call? Μπορώ να έχω μια κλήση αφύπνισης;
I'm looking for the tourist information office. Αναζητώ το γραφείο τουριστικών πληροφοριών.
Can I buy a ticket here? Μπορώ να αγοράσω εισιτήριο εδώ;
When's the next bus to the city center? Πότε είναι το επόμενο λεωφορείο για το κέντρο της πόλης;
How do I use this ticket machine? Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το μηχάνημα εισιτηρίων;
Is there a discount for students? Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές;
I'd like to renew my membership. Θα ήθελα να ανανεώσω τη συνδρομή μου.
Can I change my seat? Μπορώ να αλλάξω τη θέση μου;
I missed my flight. Έχασα την πτήση μου.
Where can I claim my luggage? Πού μπορώ να παραλάβω τις αποσκευές μου;
Is there a shuttle to the hotel? Υπάρχει λεωφορείο για το ξενοδοχείο;
I need to declare something. Πρέπει να δηλώσω κάτι.
I'm traveling with a child. Ταξιδεύω με ένα παιδί.
Can you help me with my bags? Μπορείτε να με βοηθήσετε με τις τσάντες μου;

Μάθετε άλλες γλώσσες