🇬🇧

Galvenās parastās Britu angļu valoda frāzes

Efektīvs paņēmiens populārāko frāžu apguvei Britu angļu valoda valodā ir balstīts uz muskuļu atmiņu un intervālu atkārtošanas tehniku. Regulāri vingrinoties rakstīt šīs frāzes, uzlabojas jūsu atcerēšanās spējas. Atvēlot šim vingrinājumam 10 minūtes katru dienu, jūs varat apgūt visas svarīgākās frāzes tikai divu līdz trīs mēnešu laikā.


Ierakstiet šo līniju:

Kāpēc ir svarīgi iemācīties populārākās frāzes Britu angļu valoda valodā?

Visbiežāk sastopamo frāžu apguve Britu angļu valoda valodā iesācēja līmenī (A1) ir ļoti svarīgs solis valodas apguvē vairāku iemeslu dēļ.

Stingrs pamats tālākām mācībām

Apgūstot visbiežāk lietotās frāzes, jūs būtībā apgūstat valodas pamatelementus. Tas ļaus vieglāk saprast sarežģītākus teikumus un sarunas, virzoties uz priekšu mācībās.

Pamata komunikācija

Pat ar ierobežotu vārdu krājumu, zinot izplatītas frāzes, varat izteikt pamatvajadzības, uzdot vienkāršus jautājumus un saprast vienkāršas atbildes. Tas var būt īpaši noderīgi, ja ceļojat uz valsti, kuras galvenā valoda ir Britu angļu valoda, vai mijiedarbojaties ar Britu angļu valoda runātājiem.

Palīdz izpratnē

Iepazīstoties ar izplatītām frāzēm, jūs varēsit labāk saprast runāto un rakstīto Britu angļu valoda. Tādējādi varēsiet vieglāk sekot sarunām, lasīt tekstus un pat skatīties filmas vai televīzijas pārraides šādā valodā: Britu angļu valoda.

Palīdz veidot pārliecību

Jaunas valodas apguve var būt biedējoša, taču spēja veiksmīgi lietot un saprast izplatītas frāzes var sniegt tik ļoti nepieciešamo pārliecību. Tas var motivēt jūs turpināt mācīties un uzlabot valodas prasmes.

Kultūras ieskats

Daudzas izplatītas frāzes ir unikālas konkrētai valodai un var sniegt ieskatu tās runātāju kultūrā un paražās. Apgūstot šīs frāzes, jūs ne tikai uzlabojat savas valodas prasmes, bet arī iegūstat dziļāku izpratni par kultūru.

Visbiežāk sastopamo frāžu apguve Britu angļu valoda valodā iesācēja līmenī (A1) ir svarīgs solis valodu apguvē. Tas nodrošina pamatu turpmākai apmācībai, nodrošina pamata saziņu, palīdz saprast, vairo pārliecību un piedāvā kultūras ieskatu.


Svarīgas frāzes ikdienas sarunām (Britu angļu valoda)

Hello, how are you? Sveiks kā tev iet?
Good morning. Labrīt.
Good afternoon. Labdien.
Good evening. Labvakar.
Good night. Ar labunakti.
Goodbye. Uz redzēšanos.
See you later. Tiksimies vēlāk.
See you soon. Uz drīzu redzēšanos.
See you tomorrow. Līdz rītam.
Please. Lūdzu.
Thank you. Paldies.
You're welcome. Nav par ko.
Excuse me. Atvainojiet.
I'm sorry. Man žēl.
No problem. Nekādu problēmu.
I need... Man vajag...
I want... Es gribu...
I have... Man ir...
I don't have Man nav
Do you have...? Vai tev ir...?
I think... ES domāju...
I don't think... Es nedomāju...
I know... Es zinu...
I don't know... es nezinu...
I'm hungry. Esmu izsalcis.
I'm thirsty. Esmu izslāpis.
I'm tired. ES esmu noguris.
I'm sick. Esmu slims.
I'm fine, thank you. Man ir labi, paldies.
How do you feel? Kā tu jūties?
I feel good. ES jūtos labi.
I feel bad. ES jūtos slikti.
Can I help you? Vai es varu tev palīdzēt?
Can you help me? Vai varat man palīdzēt?
I don't understand. es nesaprotu.
Could you repeat that, please? Vai jūs, lūdzu, varētu to atkārtot?
What's your name? Kā tevi sauc?
My name is Alex Mani sauc Alekss
Nice to meet you. Prieks iepazīties.
How old are you? Cik tev gadu?
I am 30 years old. Man ir 30 gadi.
Where are you from? No kurienes tu esi?
I am from London Esmu no Londonas
Do you speak English? Vai tu runā angliski?
I speak a little English. Es runāju nedaudz angliski.
I don't speak English well. Es slikti runāju angliski.
What do you do? Ar ko tu nodarbojies?
I am a student. ES esmu students.
I work as a teacher. Es strādāju par skolotāju.
I like it. Man tas patīk.
I don't like it. Man tas nepatīk.
What's this? Kas tas?
That's a book. Tā ir grāmata.
How much is this? Cik daudz tas ir?
It's too expensive. Tas ir pārāk dārgs.
How are you doing? Kā tev iet?
I'm fine, thank you. And you? Man ir labi, paldies. Un tu?
I'm from London Es esmu no Londonas
Yes, I speak a little. Jā, es runāju nedaudz.
I'm 30 years old. Man ir 30 gadi.
I'm a student. Es esmu students.
I work as a teacher. Es strādāju par skolotāju.
It's a book. Tā ir grāmata.
Can you help me, please? Vai Jūs varētu lūdzu man palīdzēt?
Yes, of course. Jā, protams.
No, I'm sorry. I'm busy. Nē, piedod. Esmu aizņemts.
Where is the bathroom? Kur ir vannasistaba?
It's over there. Tas ir tur.
What time is it? Cik ir pulkstenis?
It's three o'clock. Ir pulkstens trīs.
Let's eat something. Ēdīsim kaut ko.
Do you want some coffee? Vai vēlaties kafiju?
Yes, please. Jā, lūdzu.
No, thank you. Nē paldies.
How much is it? Cik daudz tas ir?
It's ten dollars. Tas ir desmit dolāri.
Can I pay by card? Vai es varu maksāt ar karti?
Sorry, only cash. Atvainojiet, tikai skaidrā naudā.
Excuse me, where's the nearest bank? Atvainojiet, kur ir tuvākā banka?
It's down the street on the left. Tas atrodas pa ielu pa kreisi.
Can you repeat that, please? Vai varat to atkārtot, lūdzu?
Could you speak slower, please? Vai jūs varētu runāt lēnāk, lūdzu?
What does that mean? Ko tas nozīmē?
How do you spell that? Nosauciet pa burtiem, lūdzu?
Can I have a glass of water? Vai es varu iedzert glāzi ūdens?
Here you are. Šeit jūs esat.
Thank you very much. Liels paldies.
That's okay. Ir labi.
What's the weather like? Kāds ārā laiks?
It's sunny. Ir saulains.
It's raining. Līst.
What are you doing? Ko tu dari?
I'm reading a book. Es lasu grāmatu.
I'm watching TV. ES skatos TV.
I'm going to the store. Es eju uz veikalu.
Do you want to come? Vai jūs vēlaties nākt?
Yes, I'd love to. Jā, es labprāt.
No, I can't. Nē, es nevaru.
What did you do yesterday? Ko tu darīji vakar?
I went to the beach. ES devos uz pludmali.
I stayed home. Es paliku mājās.
When is your birthday? Kad ir tava dzimšanas diena?
It's on July 4th. Tas ir 4. jūlijā.
Can you drive? Vai jūs varat braukt?
Yes, I have a driver's license. Jā, man ir autovadītāja apliecība.
No, I can't drive. Nē, es nevaru braukt.
I'm learning to drive. Es mācos braukt.
Where did you learn English? Kur tu mācījies angļu valodu?
I learned it at school. Es to iemācījos skolā.
I'm learning it online. Es to mācos tiešsaistē.
What's your favorite food? Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens?
I love pizza. ES mīlu picu.
I don't like fish. Man nepatīk zivis.
Have you ever been to London? Vai esat kādreiz bijis Londonā?
Yes, I visited last year. Jā, es apmeklēju pagājušajā gadā.
No, but I'd like to go. Nē, bet es gribētu iet.
I'm going to bed. Es eju gulēt.
Sleep well. Izgulies labi.
Have a good day. Lai tev jauka diena.
Take care. Rūpējies.
What's your phone number? Kāds ir tavs telefona numurs?
My number is ... Mans numurs ir ...
Can I call you? Vai es varu tev piezvanīt?
Yes, call me anytime. Jā, zvaniet man jebkurā laikā.
Sorry, I missed your call. Atvainojiet, es palaidu garām jūsu zvanu.
Can we meet tomorrow? Vai varam satikties rīt?
Where shall we meet? Kur mēs varētu tikties?
Let's meet at the cafe. Tiekamies kafejnīcā.
What time? cikos?
At 3 PM. 15:00.
Is it far? Vai tas ir tālu?
Turn left. Pagriezies pa kreisi.
Turn right. Nogriezieties pa labi.
Go straight ahead. Ej taisni uz priekšu.
Take the first left. Pagriezieties pirmajā pa kreisi.
Take the second right. Pagriezieties otrajā pa labi.
It's next to the bank. Tas ir blakus bankai.
It's opposite the supermarket. Tas atrodas iepretim lielveikalam.
It's near the post office. Tas atrodas netālu no pasta.
It's far from here. Tas ir tālu no šejienes.
Can I use your phone? Vai es varu izmantot jūsu tālruni?
Do you have Wi-Fi? Vai jums ir Wi-Fi?
What's the password? Kāda ir parole?
My phone is dead. Mans telefons ir miris.
Can I charge my phone here? Vai šeit varu uzlādēt tālruni?
I need a doctor. Man vajag ārstu.
Call an ambulance. Izsauciet ātro palīdzību.
I feel dizzy. Man reibst galva.
I have a headache. Man ir galvassāpes.
I have a stomachache. Man sāp vēders.
I need a pharmacy. Man vajag aptieku.
Where is the nearest hospital? Kur atrodas tuvākā slimnīca?
I lost my bag. Es pazaudēju savu somu.
Can you call the police? Vai varat izsaukt policiju?
I need help. Man vajag palīdzību.
I'm looking for my friend. Es meklēju savu draugu.
Have you seen this person? Vai tu esi redzējis šo personu?
I'm lost. Esmu pazudis.
Can you show me on the map? Vai vari man parādīt kartē?
I need directions. Man vajag norādes.
What's the date today? Kāds datums ir šodien?
What's the time? Cik ir pulkstenis?
It's early. Ir agrs.
It's late. Ir vēls.
I'm on time. Esmu laikā.
I'm early. Esmu agri.
I'm late. ES kavēju.
Can we reschedule? Vai varam pārplānot?
I need to cancel. Man ir jāatceļ.
I'm available on Monday. Esmu pieejams pirmdien.
What time works for you? Kāds laiks tev der?
That works for me. Tas man darbojas.
I'm busy then. Es tad esmu aizņemts.
Can I bring a friend? Vai varu paņemt līdzi draugu?
I'm here. Esmu šeit.
Where are you? Kur tu esi?
I'm on my way. Esmu ceļā.
I'll be there in 5 minutes. Es būšu klāt pēc 5 minūtēm.
Sorry, I'm late. Atvainojiet, es kavēju.
Did you have a good trip? Vai jums bija labs ceļojums?
Yes, it was great. Jā, tas bija lieliski.
No, it was tiring. Nē, tas bija nogurdinoši.
Welcome back! Laipni lūdzam atpakaļ!
Can you write it down for me? Vai varat to man pierakstīt?
I don't feel well. Es nejūtos labi.
I think it's a good idea. Es domāju, ka tā ir laba ideja.
I don't think that's a good idea. Es nedomāju, ka tā ir laba doma.
Could you tell me more about it? Vai jūs varētu man pastāstīt vairāk par to?
I'd like to book a table for two. Vēlos rezervēt galdiņu diviem.
It's the first of May. Ir pirmais maijs.
Can I try this on? Vai es varu šo pielaikot?
Where's the fitting room? Kur ir pielaikošanas telpa?
This is too small. Šis ir pārāk mazs.
This is too big. Šis ir pārāk liels.
Good morning! Labrīt!
Have a great day! Lai jums lieliska diena!
What's up? Kas notiek?
Can I help you with anything? Vai es varu jums kaut ko palīdzēt?
Thank you so much. Liels tev paldies.
I'm sorry to hear that. Man žēl to dzirdēt.
Congratulations! Apsveicam!
That sounds great. Tas izklausās lieliski.
Could you please repeat that? Vai jūs, lūdzu, varētu to atkārtot?
I didn't catch that. Es to nesapratu.
Let's catch up soon. Panāksim drīz.
What do you think? Ko tu domā?
I'll let you know. Es jums paziņošu.
Can I get your opinion on this? Vai es varu uzzināt jūsu viedokli par šo?
I'm looking forward to it. Ar nepacietību gaidu.
How can I assist you? Kā es varu jums palīdzēt?
I live in a city. Es dzīvoju pilsētā.
I live in a small town. Es dzīvoju mazā pilsētiņā.
I live in the countryside. Es dzīvoju laukos.
I live near the beach. Es dzīvoju netālu no pludmales.
What's your job? Par ko jūs strādājat?
I'm looking for a job. Es meklēju darbu.
I'm a teacher. ES esmu skolotājs.
I work in a hospital. Es strādāju slimnīcā.
I'm retired. Esmu pensijā.
Do you have any pets? Vai jums ir kādi mājdzīvnieki?
That makes sense. Tam ir jēga.
I appreciate your help. ES novērtēju tavu palīdzību.
It was nice meeting you. Bija jauki tevi satikt.
Let's keep in touch. Sazināsimies.
Safe travels! Drošus ceļojumus!
Best wishes. Vislabākie vēlējumi.
I'm not sure. ES neesmu pārliecināts.
Could you explain that to me? Vai jūs varētu man to paskaidrot?
I'm really sorry. Man tiešām žēl.
How much does this cost? Cik tas maksā?
Can I have the bill, please? Vai es varu saņemt rēķinu, lūdzu?
Can you recommend a good restaurant? Vai varat ieteikt kādu labu restorānu?
Could you give me directions? Vai jūs varētu man sniegt norādījumus?
Where is the restroom? Kur ir tualete?
I'd like to make a reservation. Es vēlētos veikt rezervāciju.
Can we have the menu, please? Vai mēs varam saņemt ēdienkarti, lūdzu?
I'm allergic to... Man ir alerģija pret...
How long will it take? Cik ilgu laiku tas aizņems?
Can I have a glass of water, please? Vai es varu iedzert glāzi ūdens, lūdzu?
Is this seat taken? Vai šī sēdvieta ir aizņemta?
My name is... Mani sauc...
Can you speak more slowly, please? Vai varat runāt lēnāk, lūdzu?
Could you help me, please? Vai jūs varētu man palīdzēt, lūdzu?
I'm here for my appointment. Esmu šeit uz savu tikšanos.
Where can I park? Kur es varu novietot automašīnu?
I'd like to return this. Es gribētu atgriezt šo.
Do you deliver? Vai jūs piegādājat?
What's the Wi-Fi password? Kāda ir Wi-Fi parole?
I'd like to cancel my order. Es vēlos atcelt savu pasūtījumu.
Can I have a receipt, please? Vai es varu saņemt kvīti, lūdzu?
What's the exchange rate? Kāds ir valūtas kurss?
Do you take reservations? Vai jūs pieņemat rezervācijas?
Is there a discount? Vai ir atlaide?
What are the opening hours? Kādi ir darba laiki?
Can I book a table for two? Vai es varu rezervēt galdiņu diviem?
Where's the nearest ATM? Kur ir tuvākais bankomāts?
How do I get to the airport? Kā es varu nokļūt lidostā?
Can you call me a taxi? Vai varat man izsaukt taksometru?
I'd like a coffee, please. Es lūdzu kafiju.
Could I have some more...? Vai es varētu vēl kādu...?
What does this word mean? Ko tas vārds nozīmē?
Can we split the bill? Vai varam sadalīt rēķinu?
I'm here on vacation. Esmu šeit atvaļinājumā.
What do you recommend? Ko jūs iesakāt?
I'm looking for this address. Es meklēju šo adresi.
How far is it? Cik tālu tas ir?
Can I have the check, please? Vai es varu saņemt čeku, lūdzu?
Do you have any vacancies? Vai jums ir kādas brīvas vietas?
I'd like to check out. Es vēlos izrakstīties.
Can I leave my luggage here? Vai es varu atstāt savu bagāžu šeit?
What's the best way to get to...? Kāds ir labākais veids, kā nokļūt...?
I need an adapter. Man vajag adapteri.
Can I have a map? Vai es varu saņemt karti?
What's a good souvenir? Kāds ir labs suvenīrs?
Can I take a photo? Vai es varu nofotografēt?
Do you know where I can buy...? Vai jūs zināt, kur es varu nopirkt...?
I'm here on business. Es esmu šeit darba darīšanās.
Can I have a late checkout? Vai es varu veikt vēlu izrakstīšanos?
Where can I rent a car? Kur es varu iznomāt automašīnu?
I need to change my booking. Man jāmaina rezervācija.
What's the local specialty? Kāda ir vietējā specialitāte?
Can I have a window seat? Vai es varu dabūt sēdekli pie loga?
Is breakfast included? Vai brokastis ir iekļautas?
How do I connect to the Wi-Fi? Kā izveidot savienojumu ar Wi-Fi?
Can I have a non-smoking room? Vai man ir nesmēķētāju istaba?
Where can I find a pharmacy? Kur es varu atrast aptieku?
Can you recommend a tour? Vai varat ieteikt kādu ekskursiju?
How do I get to the train station? Kā es varu nokļūt dzelzceļa stacijā?
Turn left at the traffic lights. Pie luksofora pagriezieties pa kreisi.
Keep going straight ahead. Turpiniet iet taisni uz priekšu.
It's next to the supermarket. Tas atrodas blakus lielveikalam.
I'm looking for Mr. Smith. Es meklēju Smita kungu.
Could I leave a message? Vai es varētu atstāt ziņu?
Is service included? Vai pakalpojums ir iekļauts?
This isn't what I ordered. Tas nav tas, ko es pasūtīju.
I think there's a mistake. Es domāju, ka ir kļūda.
I'm allergic to nuts. Man ir alerģija pret riekstiem.
Could we have some more bread? Vai mēs varētu vēl kādu maizi?
What's the password for the Wi-Fi? Kāda ir Wi-Fi parole?
My phone's battery is dead. Mana tālruņa akumulators ir izlādējies.
Do you have a charger I could use? Vai jums ir lādētājs, ko es varētu izmantot?
Could you recommend a good restaurant? Vai varat ieteikt kādu labu restorānu?
What sights should I see? Kādas apskates vietas man vajadzētu redzēt?
Is there a pharmacy nearby? Vai tuvumā ir aptieka?
I need to buy some stamps. Man jāiegādājas dažas pastmarkas.
Where can I post this letter? Kur es varu ievietot šo vēstuli?
I'd like to rent a car. Vēlos īrēt auto.
Could you move your bag, please? Vai jūs, lūdzu, varētu pārvietot savu somu?
The train is full. Vilciens ir pilns.
What platform does the train leave from? No kuras perona atiet vilciens?
Is this the train to London? Vai tas ir vilciens uz Londonu?
How long does the journey take? Cik ilgi brauciens ilgst?
Can I open the window? Vai es varu atvērt logu?
I'd like a window seat, please. Es lūdzu sēdekli pie loga.
I feel sick. ES jūtos slims.
I've lost my passport. Esmu pazaudējis savu pasi.
Can you call a taxi for me? Vai varat man izsaukt taksometru?
How far is it to the airport? Cik tālu ir lidosta?
What time does the museum open? Cikos muzejs tiek atvērts?
How much is the entrance fee? Cik maksā ieejas maksa?
Can I take photos? Vai es varu fotografēt?
Where can I buy tickets? Kur var nopirkt biļetes?
It's damaged. Tas ir bojāts.
Can I get a refund? Vai es varu saņemt atmaksu?
I'm just browsing, thank you. Es tikai pārlūkoju, paldies.
I'm looking for a gift. Es meklēju dāvanu.
Do you have this in another color? Vai jums šī ir citā krāsā?
Can I pay in installments? Vai es varu maksāt pa daļām?
This is a gift. Can you wrap it for me? Šī ir dāvana. Vai varat to iesaiņot man?
I need to make an appointment. Man jāsarunā tikšanās.
I have a reservation. Man ir rezervācija.
I'd like to cancel my booking. Es vēlos atcelt savu rezervāciju.
I'm here for the conference. Es esmu šeit uz konferenci.
Where's the registration desk? Kur ir reģistrācijas galds?
Can I have a map of the city? Vai es varu saņemt pilsētas karti?
Where can I exchange money? Kur es varu samainīt naudu?
I need to make a withdrawal. Man ir jāveic izņemšana.
My card isn't working. Mana karte nedarbojas.
I forgot my PIN. Es aizmirsu savu PIN.
What time is breakfast served? Cikos tiek pasniegtas brokastis?
Do you have a gym? Vai jums ir sporta zāle?
Is the pool heated? Vai baseins ir apsildāms?
I need an extra pillow. Man vajag papildus spilvenu.
The air conditioning isn't working. Gaisa kondicionieris nedarbojas.
I've enjoyed my stay. Es izbaudīju savu uzturēšanos.
Could you recommend another hotel? Vai varat ieteikt kādu citu viesnīcu?
I've been bitten by an insect. Mani iekodis kukainis.
I've lost my key. Esmu pazaudējis atslēgu.
Can I have a wake-up call? Vai es varu pamodināt?
I'm looking for the tourist information office. Meklēju tūrisma informācijas biroju.
Can I buy a ticket here? Vai es varu šeit iegādāties biļeti?
When's the next bus to the city center? Kad nākamais autobuss uz pilsētas centru?
How do I use this ticket machine? Kā es varu izmantot šo biļešu automātu?
Is there a discount for students? Vai studentiem ir atlaide?
I'd like to renew my membership. Es vēlos atjaunot savu dalību.
Can I change my seat? Vai es varu mainīt savu sēdekli?
I missed my flight. Es nokavēju savu lidojumu.
Where can I claim my luggage? Kur es varu pieprasīt savu bagāžu?
Is there a shuttle to the hotel? Vai ir pieejams transports uz viesnīcu?
I need to declare something. Man kaut kas jāpaziņo.
I'm traveling with a child. Es ceļoju ar bērnu.
Can you help me with my bags? Vai varat man palīdzēt ar manām somām?

Mācieties citas valodas